Marie-Roos Heyse
° Harelbeke, 29-07-1940

Gemeenteraadslid Kortrijk
02-01-1977 - heden
Schepen
06-01-1995 - 16-01-1998
CVP

Exponent van een politieke familie

Afkomstig uit de middenstand

De broer van de vader van Marie-Roos Heyse huwt met de zus van haar moeder. De twee koppels baten samen een zaak uit in Stasegem. De mannen bouwen een smidse uit waar landbouwkarren gemaakt worden en paarden beslagen worden; de vrouwen nemen de porseleinwinkel en het café voor hun rekening. De moeder van Marie-Roos Heyse is verantwoordelijk voor het zakelijke; haar zus voor het huishouden. Beide families werken en leven dus samen. Marie-Roos Heyse wordt in juli 1940 geboren als derde in een rij van vier kinderen; haar tante heeft twee kinderen. De studieloopbaan van de kinderen Heyse staat in functie van de zaak. Talen leren is belangrijk. Vandaar dat Marie-Roos Heyse op dertienjarige leeftijd naar Ath wordt gestuurd om er Frans te leren. Na de humaniora trekt ze naar Roeselare waar ze een opleiding tot secretaresse volgt. Onmiddellijk na haar studies gaat ze aan de slag bij een Izegems notaris. Een kleine twee jaar later gaat ze werken voor een Kortrijks gynaecoloog bij wie ze negen jaar in dienst blijft.

Huwelijk met de zoon van de Kortrijkse ACW-kopman

In 1965 stapt Marie-Roos Heyse in het huwelijksbootje met Hugo Verhenne en komt op die manier in een politieke familie terecht. Haar schoonvader zetelt voor het ACW in de Kortrijkse gemeenteraad van 1939 tot 1965. Daarna stapt Leopold Verhenne in de nationale politiek als volksvertegenwoordiger. In Kortrijk wordt hij opgevolgd door zijn broer Carlos Verhenne die gemeenteraadslid is van 1965 tot 1976. Vanaf 1971 is hij ook schepen van Sociale Zaken. De fakkel wordt overgenomen door Marie-Roos Heyse. Op een namiddag in 1976 krijgt Hugo Verhenne een telefoontje met de vraag of zijn echtgenote voor het ACW op de lijst voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen wil staan. Hij roept zijn vrouw aan de telefoon en is verrast als hij hoort dat zij niet meteen weigert. Ze krijgt twee uur om na te denken. Na een bezoek aan Leopold Verhenne die zijn schoondochter aanspoort om op het aanbod in te gaan, stemt Marie-Roos Heyse toe. Ze wordt verkozen en zegt haar werk in het hospitaal op. Het verkiezingsscenario herhaalt zich met succes in 1982, in 1988 en in 1994. Marie-Roos Heyse hoopt dat na 2000 één van haar kinderen haar politiek werk verderzet, maar dat is natuurlijk toekomstmuziek en in de politiek weet je nooit.

Sociaal engagement als basis van het politiek mandaat

Na haar huwelijk wordt Marie-Roos Heyse door haar schoonmoeder op sleeptouw genomen naar de activiteiten van de afdeling Sint-Pius X van KAV. Korte tijd later komt vanuit KAV de vraag om ook op Sint-Pius X een jongerenwerking op te starten. Marie-Roos Heyse wordt daar verantwoordelijk voor. Eénmaal de leeftijd van 35 bereikt en Jong-KAV ontgroeid, wordt ze verkozen tot voorzitster van de KAV-adeling Sint-Pius X. Ze behoudt het voorzitterschap tot op het ogenblik van haar verkiezing tot gemeenteraadslid in 1976. Een politiek mandaat mag immers niet gecombineerd worden met een bestuursfunctie binnen KAV. Het voorzitterschap van de KAV-afdeling Sint-Pius X heeft zeker meegespeeld in de vraag van het ACW om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. Naast haar engagement in de KAV is Marie-Roos Heyse ook actief in de parochie Sint-Pius X. Zingen in het parochiaal gemengd koor is één van haar geliefkoosde bezigheden. De sociaal-christelijke ingesteldheid van het echtpaar Verhenne-Heyse brengt hen ertoe om naast hun vier dochters in 1977 een jongen uit Zaïre als zoon te adopteren. Hugo Verhenne is leraar van beroep. Na negentien jaar voor de klas te hebben gestaan, wordt hij onderdirecteur van het Vrij Technisch Instituut van Kortrijk en negen jaar later wordt hij directeur.

Een schepenambt als bekroning van de jarenlange politieke inzet

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 stelt Marie-Roos Heyse zich kandidaat voor een schepenambt. Ze is evenwel niet de enige vrouwelijke kandidaat van het ACW. Ook Maria Danneels heeft interesse. Beide vrouwen krijgen de kans om schepen te worden, maar dit slechts voor de helft van de legislatuur. Omdat Marie-Roos Heyse zich niet meer kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, krijgt Maria Danneels de tweede helft van de legislatuur. Het bevoegdheidsdomein van de vrouwelijke ACW-schepen omvat Sociale Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs. Dat ligt in de lijn van de belangstelling die Marie-Roos Heyse in de gemeenteraad aan de dag gelegd heeft voor de problematiek van de gezinnen, de kinderen en de sociaal-zwakkeren. Sport en Cultuur vormen haar andere interessesferen. Op het ogenblik dat Marie-Roos Heyse schepen wordt, maakt de Kortrijkse sociale sector een explosieve groei door onder invloed van het Sociaal Impulsfonds. Dat fonds stelt overheidsmiddelen ter beschikking van de gemeenten voor de ontwikkeling van probleemwijken. In 1998 geeft Marie-Roos Heyse het schepenambt door aan Maria Danneels. Als schepen behoudt ze de mooiste herinneringen aan de Special Olympics die in 1997 in Kortrijk georganiseerd werden en het koninklijk bezoek in datzelfde jaar waarbij zij de koningin mocht rondleiden.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms