Miet Geebelen
° Oudergem, 31-08-1948

Gemeenteraadslid Kortrijk
02-01-1977 - 10-12-1982
CVP

 

Kort en krachtig

Geďntrigeerd door stedenbouw

De vader van Miet Geebelen werkt als ingenieur voor het Ministerie van Waters en Bossen, Houtvesten voor Vlaams-Brabant en is bovendien professor bosbouw aan de K.U.Leuven. Moeder neemt het huishouden met vier kinderen voor haar rekening. Miet Geebelen is samen met haar tweelingzus de jongste van vier. Op haar achtste trekt ze naar de Scouts. Ze blijft actief tot na de humaniora. Van huis uit wordt de politiek-maatschappelijke belangstelling van de kinderen gestimuleerd in talrijke discussies. Miet Geebelen opteert na de humaniora voor een studie politieke en sociale wetenschappen aan de K.U.Leuven. Ze start in 1966 en studeert in 1970 af met een licentiaatsverhandeling over de sociale functies van de groene ruimtes. Aansluitend op die interesse volgt ze een bijkomend jaar stedenbouw. Daarna gaat ze aan de slag op de juridische dienst van het Ministerie van Openbare Werken en Stedenbouw. Het is de periode waarin de gewestplannen vorm krijgen.

Huwelijk met de zoon van een Kortrijks minister

In november 1972 huwt Miet Geebelen met André Dequae. Ze neemt ontslag op het Ministerie van Openbare Werken en Stedenbouw. Het koppel vestigt zich in de omgeving van Leuven waar haar echtgenoot geneeskunde studeert. In de winter van 1974 verhuist het echtpaar naar Kortrijk. André Dequae begint er een praktijk als huisarts. In datzelfde jaar wordt een zoon geboren. Politiek is geen onbekende in de familie Dequae. Schoonvader Dequae heeft er een lange politieke carriëre binnen de CVP op zitten. In 1946 wordt hij verkozen tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk en behoudt zijn zetel tot in 1977. Tussen 1950 en 1965 bekleedt hij verschillende ministerposten. Daarna zetelt hij opnieuw in het parlement en wordt in 1974 voorzitter van de Kamer.

Gebeten door de microbe van de politiek

In Kortrijk krijgt de politieke belangstelling van Miet Geebelen vaste vorm. Ze wordt daarin gestimuleerd door haar schoonvader die ze af en toe vergezelt naar de voordrachten die hij geeft. Daarnaast volgt ze de politieke kaderschool van de CVP. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 eist de vrouwenbeweging plaatsen op de lijst. Miet Geebelen stelt zich kandidaat voor het CMBV waarvan ze lid is sinds de verhuis naar Kortrijk in 1974. Bovendien maakt ze ook deel uit van het nationaal bestuur van de CMBV-jongerenwerking. Ze krijgt de drieëndertigste plaats op de lijst. Haar kiescampagne komt pas laat op gang, want in juli 1976 bevalt ze van een dochter. Tot ieders verbazing wordt Miet Geebelen verkozen tot gemeenteraadslid voor de CVP. De naambekendheid van haar schoonvader heeft haar een niet onbelangrijk duwtje gegeven.

Kortrijks politica

Miet Geebelen opteert voor de raadscommissie die zich buigt over de problematiek van Openbare Werken. Die keuze houdt verband met haar belangstelling en ervaring. Daarnaast verdedigt ze de belangen van de middenstand. Ze wordt door de gemeenteraad afgevaardigd in de Raad van Beheer van het Toneelhuis Antigone. Ook dat sluit aan bij haar interesse. Miet Geebelen wordt in november 1980 opnieuw moeder van een dochter. De zorg voor drie jonge kinderen en een huishouden ervaart ze als een belangrijk nadeel ten opzichte van haar mannelijke collega's. Beslissingen worden vaak voorbereid aan de tapkast na de vergaderingen en dat is er voor een jonge moeder niet meer bij. In 1978 kampt Miet Geebelen met gezondheidsproblemen en moet ze wat gas terugnemen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 wordt ze gevraagd om opnieuw op de lijst te staan. Ze gaat evenwel niet in op het verzoek. Gezondheid en gezin komen voortaan op de eerste plaats.

Een nieuwe professionele carriëre

Als ook de jongste dochter naar school gaat, beschikt Miet Geebelen over meer tijd. Ze zoekt een nieuwe uitdaging. In 1984 kan ze aan de slag als verantwoordelijke voor de promotie en reclameregie van het tijdschrift Vrouw in de Middengroepen van het CMBV. Als lid van het CMBV heeft ze het voordeel dat ze de beweging kent. Korte tijd later doet ze hetzelfde voor andere tijdschriften. Het gaat telkens om opdrachten als zelfstandige. In het begin van de jaren negentig neemt ze er de promotie voor medische software bij. Beide sectoren met elkaar combineren wordt problematisch. De moeilijkheden van de geschreven pers om na de opkomst van reclame op radio en televisie voldoende reclamefondsen te verwerven, maakt de keuze makkelijker. In 1994 geeft Miet Geebelen de tijdschriftenbranche op en legt zich volledig toe op de promotie van medische software.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms