Ria Gadeyne
į Kortrijk, 01-04-1964

Gemeenteraadslid Kortrijk
06-01-1995 - 08-10-1999
Vlaams Blok

 

Een Vlaams-nationaliste

Moeder van vier dochters

Ria Gadeyne wordt in 1964 geboren als jongste van drie kinderen. Vader verdient de kost als arbeider en moeder bekommert zich om het huishouden. Ria Gadeyne verliest haar vader op vijfjarige leeftijd. Haar moeder moet het voortaan alleen rooien. Studeren is voor Ria Gadeyne niet weggelegd. Op zestienjarige leeftijd kiest ze voor de combinatie van studeren en werken op basis van een leercontract als verkoopster. De ene helft van de week volgt ze les; de andere helft gaat ze werken. Twee jaar later studeert ze af en kan ze meteen aan de slag als verkoopster. In 1982 huwt ze met Francis Delbeke. Haar echtgenoot is bediende. In 1985 en in 1988 wordt ze moeder van een dochter. Ze besluit om haar werk op te geven en zich aan de opvoeding van haar kinderen te wijden. In 1990 en in 1994 wordt ze opnieuw moeder van telkens een dochter.

Engagement in de Vlaamse beweging

De vader van Ria Gadeyne is socialist, maar aan moederszijde voelen ze meer voor de Vlaamse Beweging. Ria Gadeyne stapt in de Vlaams-nationalistische Jeugdbeweging en blijft tot aan de vooravond van haar huwelijk leidster. Daarna engageert ze zich in diverse Vlaams-georiŽnteerde verenigingen. Ze wordt lid van de Vlaamse Volksbeweging, TAK, Voorpost en Kortrijk Vlaamse Cultuurstad. In 1984 wordt ze lid van het Vlaams Blok. Ook haar echtgenoot is actief in de partij. Francis Delbeke leidt jarenlang de plaatselijke afdeling en is sinds vier jaar arrondissementeel voorzitter. Ria Gadeyne verzorgt het arrondissementeel secretariaat. Haar broer is verantwoordelijk voor de propaganda van het Vlaams Blok in Kortrijk.

Voet aan de grond voor het Vlaams Blok in de Kortrijkse gemeenteraad

In 1988 neemt het Vlaams Blok voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk. De partij vindt moeilijk kandidaten. Daarom stelt Ria Gadeyne zich kandidaat op de lijst die door haar echtgenoot getrokken wordt. Een derde kandidaat vervolledigt de lijst. Het Vlaams Blok verwerft geen zetels. Het tij keert in 1994. Het Kortrijkse Vlaams Blok stelt zestien kandidaten voor aan de kiezer. Ria Gadeyne krijgt opnieuw de tweede plaats en wordt verkozen. Haar echtgenoot is lijstduwer. Het koppel verkiest een politiek mandaat voor Ria Gadeyne. Omdat zij in tegenstelling tot haar echtgenoot niet uit werken gaat, beschikt ze over meer tijd. Niettemin vindt Ria Gadeyne de combinatie van een gezin met haar politiek mandaat en engagement in diverse socio-culturele verenigingen moeilijk. De zorg voor een huishouden met vier jonge kinderen ervaart ze als een nadeel ten opzichte van haar mannelijke collega's die zich daarover geen zorgen moeten maken.

In de gemeenteraad

Ria Gadeyne maakt deel uit van de raadscommissie die zich bezig houdt met de mobiliteitsproblematiek. Veiligheid in de stad is haar stokpaardje. Daarnaast heeft ze aandacht voor alles wat de Vlaamse Beweging aanbelangt zoals de jaarlijkse 11-juliviering, de acties tegen de vertoning van Franstalige reisdocumentaires van Exploration du Monde in de Kortrijkse Schouwburg en de gepaste naamgeving van straten. Hoewel ze vindt dat politici en politica's niet in aparte categorieŽn onderverdeeld mogen worden, ervaart ze toch een verschil tussen beiden. In tegenstelling tot mannen die voortdurend partijgebonden compromissen sluiten, zijn vrouwen veel directer en oprechter. Vaak brengen politica's ook een andere thematiek ter sprake. Vrouwen plaatsen het thema van de veiligheid en de kinderen op de agenda van de gemeenteraad. In oktober 1999 neemt Ria Gadeyne ontslag als gemeenteraadslid. Een mannelijke collega volgt haar op.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms