Maria Desmet
° Kortrijk,22-05-1898
+ Kortrijk, 24-08-1982

Gemeenteraadslid Kortrijk
28-02-1932 - 24-06-1965
BWP - BSP


Meer dan drie decennia in de Kortrijkse gemeenteraad

Dochter van een socialistisch militant van het eerste uur

De ouders van Maria Desmet wonen in de Slachthuisstraat waar moeder het café De Maenevlieger openhoudt en vader textielarbeider is. De buurt van de Veemarkt is de bakermat van het Kortrijkse socialisme. Vader Desmet is betrokken bij de oprichting van de Kortrijkse afdeling van de BWP. Reeds op jonge leeftijd vergezelt Maria Desmet haar vader. In verkiezingstijd deelt ze pamfletten uit en zingt ze mee in de cafés op de markt om geld in het laadje te brengen van het socialistisch verkiezingsfonds. In haar jeugd trekt ze naar de jeugdbeweging van de Socialistische Volkskinderen. Samen met andere familieleden maakt ze deel uit van Kunst Veredelt, een socialistische toneelvereniging die revues op de planken brengt. Na het behalen van een getuigschrift als borduurster in 1910 verdient Maria Desmet een centje bij als thuiswerkster. Op veertienjarige leeftijd gaat ze aan de slag in een textielfabriek. Ze komt terecht in de natte spinnerij. Ze is een vurig verdedigster van de rechten van de arbeidsters. Tijdens een algemene staking in 1913 verkoopt ze een rijkswachter een opdoffer en belandt ze even in een politiecel. Na de Eerste Wereldoorlog doet Maria Desmet haar intrede in het Kortrijkse partijbestuur van de BWP. Ze helpt mee met de heroprichting van de politieke vrouwenbeweging. In 1921 volgt ze Maria Egels op als voorzitster.

Uitbaters van het Feestpaleis

In juli 1920 huwt Maria Desmet met Alfons Delrue. Het echtpaar neemt zijn intrek als conciërge in het socialistisch lokaal van de coöperatieve. Na de geboorte van een dochter in 1923 verhuizen ze naar het pas opgetrokken socialistisch volkshuis in de Slachthuisstraat. Het Feestpaleis omvat naast het café en de feestzaal ook een filmzaal, bakkerij en paardenstallen. De uitbating blijkt fysiek een te zware dobber. Maria Desmet wordt ziek en na acht jaar geeft het koppel de fakkel door. Maria Desmet wordt vrouw aan de haard. Haar echtgenoot gaat aan de slag voor zijn schoonbroer. Het pettenatelier is een familiebedrijf dat zowel de twee broers als de zus van Maria Desmet tewerkstelt. Alfons Delrue krijgt de functie van handelsvertegenwoordiger. Per trein en per fiets doorkruist hij het Vlaamse land. Daarnaast is hij ook verzekeringsagent voor de Sociale Voorzorg. In 1933 wordt een zoon geboren. Maria Desmet gebruikt de vrijgekomen tijd als huisvrouw om haar maatschappelijk engagement verder uit te bouwen. Ze staat aan de wieg van de afdeling Werk voor Kindervakanties die in 1928 binnen de Kortrijkse Socialistische Vrouwen opgericht wordt. In 1933 wordt de naam van de vrouwenorganisatie omgevormd tot Socialistische Vooruitziende Vrouwen. Naast plaatselijk voorzitster is Maria Desmet ook dertig jaar lang provinciaal voorzitster van SVV en van het vakantiedomein Kindervreugde. Ze wordt in 1937 voorzitster van de Kortrijkse NWK-afdeling SVV. In 1946 wordt Maria Desmet voorzitster van de Raad van Beheer van de Kortrijkse coöperatieve maatschappij Volksrecht.

Politiek engagement op elk niveau

Maria Desmet neemt voor het eerst deel aan gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk in 1926. Ze krijgt een zevende plaats op 23 kandidaten. Ze wordt verkozen tot opvolgster. Na het overlijden van Jozef Derijckere doet ze in februari 1932 haar intrede in de Kortrijkse gemeenteraad. Enkele maanden later zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Maria Desmet verdedigt met succes haar zetel en behoudt haar plaats in de gemeenteraad tot in 1965. Na vijfentwintig jaar inzet in de Kortrijkse gemeenteraad wordt ze in 1957 geridderd in de Leopoldsorde. In 1936 verwerft ze een zetel in de COO en behoudt die tot in 1971. Ze is er vooral actief in de commissies die ijveren voor het lot van verlaten kinderen en psychiatrische patiënten. Intussen heeft Maria Desmet de eerste stappen gezet op provinciaal niveau. Opnieuw verwerft ze haar eerste zetel door opvolging. In juni 1936 neemt ze het mandaat van de ontslagnemende socialist Claeys over. Voor de provincieraadsverkiezingen van 1954 is ze lijsttrekker. In de provincieraad maakt ze deel uit van de provinciale commissies Sociale Voorzorg, Zeevisserij en Wooncultuur. Begin februari 1961 neemt Maria Desmet ontslag uit de provincieraad om de overleden senator Detaevernier op te volgen. Haar mandaat is evenwel van korte duur. Nog geen maand later valt de regering en worden verkiezingen uitgeschreven. Maria Desmet wordt niet meer voorgedragen. Het Congres van de Socialistische partij stelt een mannelijke kandidaat voor. In 1965 verlaat ze de gemeentepolitiek ten voordele van haar neef Andreas Roosen. Dochter Cecile Delrue treedt in 1971 in moeders voetsporen. Ze blijft achttien jaar lang gemeenteraadslid in Kortrijk. In augustus 1982 overlijdt Maria Desmet.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms