Dominique Desmet
° Kortrijk, 06-07-1960

Gemeenteraadslid Kortrijk
12-05-1989 - 19-06-1989
SP

 

Een kort intermezzo

Juriste

Dominique Desmet wordt op 6 juli 1960 geboren als oudste van drie meisjes. Haar vader is leraar aan het Koninklijk Atheneum in Kortrijk. Vader Desmet engageert zich in het vrijzinnig verenigingsleven en wordt in de jaren zeventig voorzitter van de Kortrijkse afdeling van het Willemsfonds. De drie dochters krijgen de kans om naar de universiteit te trekken. De vrijzinnige achtergrond maakt de keuze voor de VUB evident. Dominique Desmet begint er in 1978 aan de studies van licentiaat in de rechten. In 1983 start ze als advocate aan de Kortrijkse balie.

Gewonnen voor het socialisme

Het politiek engagement van Dominique Desmet krijgt vorm na haar studies. Op aansporen van een vriend neemt ze een kijkje bij de Jong Socialisten van Kortrijk. Het bevalt haar en ze besluit zich aan te sluiten. Samen met enkele andere jonge vrouwen wordt ze de drijvende kracht achter de Socialistische Vrouwen van Kortrijk waarvan ze voorzitster is tussen 1985 en 1989. Ze maakt in diezelfde periode ook deel uit van het nationaal partijbureau van de socialistische partij. Dominique Desmet ervaart heel duidelijk hoe ze als goed opgeleide vrouw door de socialistische partij met open armen ontvangen wordt. Op het einde van de jaren tachtig voelen politieke partijen steeds meer de noodzaak om vrouwen kansen te geven, en geschoolde vrouwen profiteren hiervan het eerst. Toch moeten vrouwen volgens haar bijzonder hard zijn om het in de politieke wereld waar te maken. Dominique Desmet wordt ook secretaris van het Kortrijkse August Vermeylenfonds.

Even proeven van de politiek

Dominique Desmet stelt zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Als voorzitster van de Socialistische Vrouwen is ze zeker van een plaatsje op de lijst, maar een verkiesbare plaats is nog niet voor haar weggelegd. De uittredende mannelijke gemeenteraadsleden eisen hun plaats op, en de vrijgekomen verkiesbare plaats van het uittredend vrouwelijk gemeenteraadslid gaat naar een vrouw met meer ervaring. Dominique Desmet verwacht dan ook helemaal niet dat ze verkozen zal zijn. Na de verkiezingen blijkt ze evenwel tot haar verbazing verkozen tot het zevende gemeenteraadslid voor de socialistische partij. Aan haar mandaat komt na amper één maand een einde. In juni 1989 wordt ze benoemd tot substituut-procureur des Konings in Kortrijk. Om de scheiding tussen de machten te waarborgen mag een politiek mandaat niet gecombineerd worden met een functie binnen de rechterlijke macht. In 1993 wordt Dominique Desmet benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank.

Een eigen gezin

In 1991 stapt Dominique Desmet in het huwelijksbootje met Johan Naert. Haar echtgenoot is actief in de immobiliënsector. In 1991 en 1994 wordt ze moeder van respectievelijk een zoon en een dochter. Op het ogenblik van haar politiek mandaat was ze dus ongehuwd en kinderloos. Dat heeft volgens haar zeker in haar voordeel gespeeld. Ze had tijd en kon zich flexibel opstellen. Anderzijds vindt ze dat precies de bekommernis van de vrouw om de organisatie van het huishouden en de opvang van de kinderen in goede banen te leiden, mee aan de basis ligt van de meer praktische, flexibele en sociale ingesteldheid van politica's. Als ze de kans had gehad haar mandaat als gemeenteraadslid te voltooien, had ze zeker bijzondere aandacht geschonken aan de sociale problematiek van vrouwen en gezinnen in moeilijkheden.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms