Hilde Demedts
į Waregem 22-05-1947

Gemeenteraadslid Kortrijk
04-01-1983 - heden

Schepen
12-05-1989 - heden
CVP

Op de bres voor gelijke kansen

Dochter van een Vlaams schrijver

Vader Andrť Demedts is als jonge man reeds literair actief. Tijdens zijn leven schrijft hij meer dan dertig romans, heel wat toneelstukken, essays, en poŽzie. Zijn oeuvre is doordesemd van een existentialistisch-filosofische inslag en wordt bekroond met de Staatsprijs. Andrť Demedts is lid van de Koninklijke Akademie voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde. Als auteur wordt hij vaak gevraagd om voordrachten te geven. In 1949 wordt hij benoemd tot directeur van de gewestelijke omroep West-Vlaanderen. Samen met zijn echtgenote en vier kinderen verhuist hij in 1953 naar Kortrijk. Hilde Demedts is op dat ogenblik vijf jaar en de jongste in de rij. Ze heeft ťťn zus en twee broers. Na de humaniora opteert ze voor een studie rechten aan de KULeuven. In 1970 studeert ze af als doctor in de rechten en schrijft ze zich in aan de Kortrijkse balie als stagiaire.

Een professionele carriŽre als juriste bij een verzekeringsmaatschappij

Hilde Demedts huwt in 1972 met Joseph Devoldere. In 1973 wordt ze moeder van een zoon en in 1975 bevalt ze van een dochter. Tussen de twee geboorten in gaat ze aan de slag als juridisch adviseur voor een grote verzekeringsmaatschappij. Samen met drie andere dames behoort ze tot de eerste lichting universitaire vrouwen. Telkens ťťn van deze dames een trapje klimt in de hiŽrarchie, betekent dit een nieuwe overwinning voor de vrouwen in het bedrijf. Hilde Demedts ondervindt er aan den lijve de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vanuit die ervaring groeit het vaste voornemen om voortaan in alles wat ze doet gelijkheid in kansen tussen mannen en vrouwen na te streven. In het bedrijf krijgt ze de kans om een bijkomende, universitaire opleiding bedrijfskunde te volgen. In 1977 behaalt ze haar postgraduaat. Tien jaar na haar aanwerving wordt ze afdelingshoofd en nadien hoofdinspecteur voor de provincie West-Vlaanderen.

Van gemeenteraadslid tot schepen

Hilde Demedts is lid van de Jong Economische Kamer van Kortrijk. Daar ontmoet ze de zoon van een Kortrijks schepen die haar polst om in 1982 aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. De CVP wil immers de lijst verruimen met vrouwen. Hilde Demedts is een jonge vrouw met een universitair diploma op zak en kan rekenen op de naambekendheid van haar vader. Ze krijgt de 37ste plaats op 41 kandidaten en wordt verkozen. Haar slogan luidt: Stem vrouw, stem Vlaams. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 wordt ze schepen. Hilde Demedts is de eerste vrouw in Kortrijk die rechtstreeks verkozen wordt tot schepen. Bovendien zetelt ze tijdens die legislatuur als enige vrouw in het schepencollege. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 krijgt ze versterking van een vrouwelijke ACW-collega die haar ambtstermijn evenwel moet delen met een andere ACW-politica.
Schepen van FinanciŽn en Juridische Zaken
In 1989 wordt Hilde Demedts schepen van FinanciŽn, Juridische Zaken, Gelijke Kansenbeleid, Onderwijs en Jeugd. Na het overlijden van schepen Byttebier in 1990 krijgt ze er het departement Openbare Werken bij en draagt ze de bevoegdheid voor Onderwijs en Jeugd over aan een collega. In 1995 opteert ze opnieuw voor FinanciŽn, Juridische Zaken en Gelijke Kansenbeleid. Sinds maart 1995 zit ze de vergaderingen voor van het overlegforum van de schepenen van FinanciŽn van de tien Vlaamse Centrumsteden. Ze is ook lid van het College van Commissarissen van de VVSG. In 1996 besluit Hilde Demedts om naast haar politiek mandaat als schepen haar echtgenoot te helpen in hun handelszaak en zegt haar carriŹre in de verzekeringen vaarwel. Joseph Devoldere runt een handel in kantoorbenodigdheden. De zaak in Kortrijk heeft ook een filiaal in Roeselare. Jarenlang maakt Hilde Demedts deel uit van de Raden van Bestuur van de Kortrijkse Kamer voor Handel en Nijverheid en van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden.

Gelijke Kansenbeleid

Hilde Demedts is lid van het CMBV en van het KVLV. Ze engageert zich ook in Vrouw en Maatschappij. In 1992 wordt ze in het nationaal CVP-bestuur gecoŲpteerd en behoudt haar plaats tot in 1998. Na de verkiezingen van 1988 sleept Hilde Demedts de bevoegdheid voor emancipatie in de wacht. Ze vraagt het statuut van pilootgemeente aan en werkt samen met een Gelijke Kansenambtenaar een tweesporenbeleid uit. Het intern beleid richt zich tot het stadspersoneel en wordt ondersteund door een Interne Begeleidingscommissie. Het externe beleid daarentegen heeft de Kortrijkse bevolking als doelgroep. Het Gelijke Kansenplatform dat samengesteld is uit de afgevaardigden van de Kortrijkse vrouwenorganisaties van alle politieke strekkingen en alle geÔnteresseerde individuen, ondersteunt dit luik van het beleid. Hilde Demedts wordt er de eerste voorzitster van. Het platform verdedigt de plaats van de vrouw in alle geledingen van de maatschappij en werkt aan roldoorbrekende sensibiliseringsacties. Omdat buitenschoolse opvang voor kinderen nog steeds een belangrijk probleem is, richt Hilde Demedts in 1993 De Puzzel op.

Terug naar de startpagina

Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms