Cecilia Delrue
į Kortrijk, 25-06-1923

Gemeenteraadslid Kortrijk
08-01-1971 - 14-04-1989
BSP - SP

 

Moeders voorbeeld achterna

Een door de wol geverfde politica als moeder

Maria Desmet, de moeder van Cecilia Delrue, wordt in 1932 verkozen tot het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid voor de socialistische partij in Kortrijk. Ze behoudt haar zetel in de Kortrijkse gemeenteraad tot in 1965. Intussen heeft ze ook een provinciale carriŽre uitgebouwd. Tussen 1936 en 1961 zetelt ze als provincieraadslid. In 1961 is ze voor ťťn maand plaatsvervangend senator. Na haar politiek mandaat als gemeenteraadslid behoudt Maria Desmet nog zes jaar de zetel in de COO die ze in 1936 in de wacht sleepte. Ook vader Alfons Delrue heeft een band met de socialistische partij. Samen met zijn echtgenote baat hij in het begin van de jaren twintig het Feestpaleis uit. De exploitatie van het socialistische complex in de Slachthuisstraat blijkt evenwel te zwaar voor Maria Desmet. Alfons Delrue wordt handelsvertegenwoordiger voor het pettenatelier van zijn schoonbroer. Daarnaast is hij ook verzekeringsagent voor de Sociale Voorzorg. Cecilia Delrue wordt in 1923 geboren. Tien jaar later krijgt ze er een broer bij.

Professionele carriŽre bij de SVV

Na de humaniora opteert Cecilia Delrue voor een opleiding tot maatschappelijk assistente. Ze kan aan de slag als bediende bij de socialistische mutualiteit. In 1951 wordt ze moeder van een zoon. In 1962 wordt Cecilia Delrue propagandiste voor de SVV in de provincie West-Vlaanderen. Deze mutualistische beweging van socialistische vrouwen is geen onbekend terrein. Moeder Desmet was lange tijd plaatselijk en provinciaal voorzitster van de SVV. Niet zelden vergezelde Cecilia Delrue haar moeder naar vergaderingen. In 1959 komt ze in Menen terecht. In 1971 wordt ze gewestelijk secretaresse bij de Bond Moyson en in 1972 federale SVV-secretaresse. Samen met en aansluitend bij deze laatste functie neemt ze ook de directie waar van het vakantiehuis Kindervreugde van de SVV in Nieuwpoort. Ze coŲrdineert de praktische organisatie van de kindervakanties en is verantwoordelijk voor de opleiding van de monitoren en monitrices.

Net zoals haar moeder gemeenteraadslid in Kortrijk

Van jongsaf aan legt Cecilia Delrue een grote belangstelling aan de dag voor de politiek. In 1958 staat ze voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Pas na de verkiezingen van 1970 verwerft ze een zitje in de Kortrijkse gemeenteraad. Zolang haar moeder politiek actief is, hoeft ze immers niet te rekenen op een politiek mandaat. In 1971 geeft Maria Desmet haar zetel in de COO op waardoor een einde komt aan een bijna veertig jaar lange politieke carriŽre. Haar dochter neemt de fakkel over. Cecilia Delrue behoudt haar zetel in de Kortrijkse gemeenteraad tot in 1988. Op dat ogenblik heeft ze de verplichte leeftijdsgrens van 65 jaar bereikt. Tijdens haar achttien jaar durende gemeentelijke carriŽre ondersteunt ze verscheidene malen de nationale lijst voor de senaat met haar kandidatuur. Ze staat afwisselend op een tweede plaats en op de plaats van eerste opvolgster.

Voorvechtster van de belangen van de vrouw in de socialistische partij

Cecilia Delrue wordt als SVV door de Socialistische Federatie afgevaardigd naar de Nationale Vrouwencommissie van de socialistische partij. Ze ontpopt zich tot een felle verdedigster van de rechtmatige plaats van vrouwen in de politiek. Met de bedoeling de drempel naar politieke deelname te verlagen, spoort ze de bestuursleden van de plaatselijke SVV-verenigingen aan om deel te nemen aan de politieke activiteiten. Tijdens contacten met plaatselijke partijbesturen maakt ze duidelijk dat ook vrouwen in het bestuur moeten worden opgenomen. Ze verzet zich tegen het voornemen van de partij om een afzonderlijke politieke vrouwenstructuur te creŽren. Vrouwen en mannen zijn immers beiden volwaardige partijleden. Ook de idee om vrouwen op zestigjarige leeftijd, vijf jaar vroeger dan hun mannelijke collega's, van verkiezingsdeelname uit te sluiten, weet ze tegen te houden.

Kortrijks politica

In de gemeenteraadszittingen heeft Cecilia Delrue vooral aandacht voor de sociale problematiek. Ze wordt door de stad gemandateerd in de Maatschappij voor Goedkope Woningen en het Speelplein De Warande. Dat laatste sluit goed aan bij haar ervaringen als coŲrdinatrice van de kindervakanties van de SVV. Hoewel sociale thema's politica's vaak beter liggen, moeten ze interesse opbrengen voor elke problematiek die in de zittingen aan bod komt. Alleen zo kunnen ze zich politiek waarmaken. Cecilia Delrue is ervan overtuigd dat vrouwen in de politiek nog steeds harder moeten werken dan mannen om er te komen. Bovendien wordt er niet alleen verwacht dat ze bekwaam zijn, maar ook dat ze er goed uitzien. De politiek en een veeleisende job met veel avond- en weekendwerk combineren met de zorg voor een opgroeiende zoon was niet altijd makkelijk. Maar overtuigd als ze was van de noodzaak van vrouwen in de politiek heeft Cecilia Delrue nooit geaarzeld om politieke verantwoordelijkheid op te nemen.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms