Yolande Delfosse
° Ronse, 10-04-1924

Gemeenteraadslid Kortrijk:
25-06-1965 - 14-04-1989
Schepen:
11-12-1987 - 14-04-1989
CVP

Eerste vrouwelijke schepen in Kortrijk

Bedrijfleidster van een confectiezaak

Yolande Delfosse wordt in april 1924 geboren in Ronse. Op vierjarige leeftijd komt ze met haar ouders in Kortrijk wonen. Vader is zelfstandig handelsvertegenwoordiger in textielproducten; moeder bereddert het huishouden. Yolande Delfosse is de oudste van vier. Op zeventienjarige leeftijd verliest Yolande Delfosse haar vader. Ze beëindigt haar middelbare studies handel en boekhouden aan het Kortrijkse Sint-Niklaasinstituut. Haar ambities om verder te studeren, moet ze begraven. Ze bekwaamt zich in de confectie en begint na de Tweede Wereldoorlog een zaak. In 1950 huwt ze met André Malfait. Yolande Delfosse schuift de leiding van het confectiebedrijf door naar haar broer. De verantwoordelijkheid voor een huishouden combineren met de leiding van een eigen bedrijf is in het midden van de twintigste eeuw immers niet vanzelfsprekend voor vrouwen. Het confectiebedrijf dat opgestart werd met slechts enkele medewerkers, is intussen uitgegroeid tot een aanzienlijke onderneming.

Twintig jaar voorzitster van het CMBV

Na haar huwelijk wordt Yolande Delfosse vrouw aan de haard. Haar echtgenoot bouwt als advocaat een zelfstandige praktijk uit. Zij neemt het huishouden en de opvoeding van de kinderen voor haar rekening. In 1951 en in 1953 wordt ze moeder van telkens een dochter. Een zoon in 1956 maakt het gezin compleet. In haar vrije tijd trekt Yolande Delfosse naar het CMBV op de parochie Sint-Elisabeth. De overstap van de jeugdbeweging VKSJ naar de middenstandsvrouwen maakte ze aan de vooravond van haar huwelijk. In 1956 wordt ze voorzitster van het CMBV van Kortrijk en behoudt die functie twintig jaar lang. Daarna blijft ze actief op de eigen afdeling Sint-Elisabeth. Ook het gewestelijk bestuur en de nationale raad kunnen op haar medewerking blijven rekenen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 in aantocht zoekt de CVP geschikte vrouwen om op de lijst te staan. Als voorzitster van de Kortrijkse middenstandsvrouwen wordt Yolande Delfosse aangesproken. Na lang aarzelen, stemt ze toe. Ze krijgt de twaalfde plaats op dertien kandidaten, maar valt net uit de boot. Na een klacht moeten de gemeenteraadsverkiezingen in 1965 overgedaan worden. Dit keer wordt Yolande Delfosse wel verkozen.

Kortrijks gemeenteraadslid

Tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 is Yolande Delfosse het enige vrouwelijk raadslid in de Kortrijkse gemeenteraad. Ze heeft zich evenwel nooit eenzaam gevoeld in die mannenwereld en wordt goed opgevangen door partijgenoten. In 1971 krijgt ze versterking van seksegenoten zowel binnen de meerderheid als in de oppositie. Yolande Delfosse behoudt haar zetel in de gemeenteraad tot in 1989. Ze maakt er deel uit van de raadscommissie cultuur, jeugd en onderwijs. Ze heeft vooral belangstelling voor de uitbouw van de stadsbibliotheek en het stedelijk museum. Ze laat niet na de belangen van de vrouw in de gemeenteraad te verdedigen. Bij de benoeming van de eerste politieagente, blijkt de persoon in kwestie net iets te klein. Op haar aandringen wordt de vereiste lichaamslengte voor vrouwelijke politieagenten aangepast. Yolande Delfosse zetelt van bij de aanvang van de Hallen in de Raad van Beheer en is lid van het Directiecomité van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, die de belangen van de West-Vlaamse bedrijven behartigt. Ook voor de sociale sfeer heeft ze belangstelling. Tussen 1970 en 1976 zetelt ze in de Kortrijkse COO en meer dan dertig jaar bekleedt ze een plaats in het bestuur van het Sociaal Centrum.

Eerste vrouwelijke schepen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 gaan voor het eerst stemmen op voor een vrouwelijke schepen. De fusie steekt evenwel stokken in de wielen. De mannelijke schepenen uit de randgemeenten dringen de vrouwen in een hoekje en zitten na de verkiezingen van 1982 nog stevig in het zadel. Het tij keert eind 1987 met de burgemeesterswissel tussen Jozef De Jaegere en Emmanuel de Bethune. De Jaegere doet afstand van zijn schepenambt. Zoals voordien afgesproken, wordt hij opgevolgd door iemand van het NCMV. In december 1987 legt Yolande Delfosse de eed af als schepen en wordt aldus door opvolging de eerste vrouwelijke schepen in Kortrijk. Ze krijgt het departement van Financiën en wordt verantwoordelijk voor het Bejaardenbeleid. In dat laatste domein heeft ze al haar sporen verdiend. In 1976 staat ze samen met Monseigneur Maertens, rector van de KULAK, aan de wieg van de Universiteit van de Derde Leeftijd. Jaarlijks wordt een reeks lezingen aangeboden aan de derde leeftijd in de auditoria van de KULAK. Het initiatief start met 40 mensen, maar bereikt vandaag meer dan 700 mannen en vrouwen. Het schepenambt van Yolande Delfosse is van korte duur. In 1988 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Ze wordt niet herkozen en zegt na meer dan vijfentwintig jaar de politiek vaarwel.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms