Maria Danneels
į Kortrijk, 07-09-1943

Gemeenteraadslid Kortrijk
12-05-1989 - heden
Schepen
16-01-1998 - heden
CVP

GeŽngageerd in de katholieke arbeidersbeweging

Dochter van de koster

Maria Danneels is de oudste van vier kinderen. Ze heeft twee zussen en ťťn broer. Moeder bereddert het huishouden; vader is koster. Kerk en politiek komen thuis regelmatig ter sprake. Vader Danneels vindt dat meisjes in de eerste plaats voorbereid moeten worden op hun toekomstige rol als huismoeder. Vandaar dat hij zijn oudste dochter naar het beroepsonderwijs wil sturen. In de jaren vijftig concentreert het beroepsonderwijs voor meisjes zich immers op het bijbrengen van huishoudelijke kwaliteiten zoals koken en naaien. Maria Danneels denkt daar evenwel anders over. Ze overtuigt haar vader en kan starten met de humaniora. Op zestienjarige leeftijd studeert ze af. Ze gaat meteen aan de slag als bediende op de personeelsdienst van een bank. Ze is er het enige meisje. Een jaar later overlijdt haar vader. Haar jongere zussen studeren verder na de humaniora.

Propagandiste voor VKAJ en KAV

Zodra Maria Danneels begint te werken, wordt ze actief in de VKAJ. Ze klimt geleidelijk op van gewoon lid tot kernlid en van plaatselijk tot gewestelijk leidster. Op vijfentwintigjarige leeftijd wordt ze voorzitster. Eťn jaar later geeft ze haar werk in de bank op en wordt ze propagandiste voor de VKAJ in de provincie West-Vlaanderen. Op dertigjarige leeftijd maakt ze de overstap naar de KAV. Ook daar bekleedt ze de functie van propagandiste, maar deze keer voor het verbond Kortrijk. Als stafmedewerkster krijgt ze de kans om de tweejarige opleiding in sociaal-cultureel werk aan de Sociale Hogeschool in Heverlee te volgen. In 1976 huwt Maria Danneels met Jacques De Backere. Ze wordt moeder in 1977 en in 1978 van telkens een dochter. Na de geboorte van een zoon in 1979 geeft ze haar werk op. De KAV laat haar evenwel niet los. Ze blijft actief binnen de beweging als freelancer en vrijwilligster.

Engagement in KAV en ACW als opstap naar de politiek

Na de beŽindiging van haar werk als stafmedewerkster geeft Maria Danneels jarenlang voordrachten en vorming aan vrouwen van KAV in het arrondissement Kortrijk. De problematiek van de emancipatie van de vrouw komt herhaaldelijk ter sprake. Vrouwen moeten gelijke rechten en kansen tot zelfontplooiing krijgen, maar mogen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet ontlopen. Maria Danneels werkt ook mee aan de uitbouw van de eigen afdeling Kortrijk Sint-Elooi. In 1982 wordt ze voorzitster van haar afdeling. Twee jaar later wordt ze ondervoorzitster van het ACW Arrondissement Kortrijk. Bij deze functie hoort ook het voorzitterschap van Wereldsolidariteit, de dienst voor ontwikkelingssamenwerking van het ACW. In diezelfde periode wordt Maria Danneels aangesproken om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen die twee jaar later plaatsvinden. Ze aarzelt, maar besluit om zelf toe te passen wat ze in haar voordrachten over de emancipatie van de vrouw vertelt en stelt zich kandidaat in 1988.

Gemeenteraadslid

Maria Danneels krijgt de 39ste plaats op de CVP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 en wordt verkozen. Omdat een politiek mandaat niet combineerbaar is met een bestuursfunctie binnen KAV, geeft ze de fakkel door aan een nieuwe voorzitster in de afdeling Kortrijk Sint-Elooi. Maria Danneels opteert voor de raadscommissie die zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking en sociale zaken. Dat sluit aan bij haar ervaringen met Wereldsolidariteit en in KAV. Ze heeft in het bijzonder belangstelling voor de problematiek van de thuisverzorging van bejaarden. Dat houdt verband met haar eigen situatie. Sinds begin 1988 zorgt ze voor haar moeder die erg afhankelijk is van hulp van derden. Eind 1994 gaat Maria Danneels deeltijds aan de slag voor Euroconsument, een organisatie die de belangen van de Europese consument behartigt.

Schepen

Net als in 1988 krijgt Maria Danneels met de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 een plaatsje onderaan de lijst, maar ze wordt herkozen. Ze stelt zich kandidaat voor een schepenambt, maar is niet de enige ACW-kandidate. Ook Marie-Roos Heyse is geÔnteresseerd. Het komt tot een compromis. Midden in de ambtstermijn wordt gewisseld. Omdat Maria Danneels in tegenstelling tot Marie-Roos Heyse wel deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, krijgt ze de tweede helft van de ambtstermijn. In januari 1998 wordt ze schepen van Sociale Zaken, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking. Wijkontwikkeling met behulp van de financiŽle middelen van het Sociaal Impulsfonds en integratie van de sociaal-zwakkeren in de samenleving zijn haar voornaamste aandachtspunten. Begin 1999 start ze een overleg met migrantenvrouwen. Ook het Kortrijkse Gelijke Kansenplatform kan op haar medewerking rekenen.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms