Hilda Comeyne
° Ingelmunster, 26-09-1936

Gemeenteraadslid Kortrijk
06-01-1995 - heden
VU

 

Een laatbloeier

Regentes huishoudkunde

Hilda Comeyne is de op één na het jongste in een rij van zeven kinderen. Vader heeft een leidende functie in een tabakshandel; moeder bereddert het huishouden. Ze is een erg vooruitstrevende vrouw die haar zes dochters stimuleert om een diploma te behalen. Hilda Comeyne studeert in 1956 af als regentes huishoudkunde aan de normaalschool in Brugge. Ze blijft thuis om haar ziek geworden moeder te verzorgen. In 1959 stapt ze in het huwelijksbootje met Lieven Douchy. Na haar huwelijk kan ze niet aan de slag in het onderwijs. Pas in 1963 wordt het recht van gehuwde vrouwen om les te geven bij wet gewaarborgd. In 1960 wordt ze moeder van een jongentjestweeling. Twee jaar later bevalt ze van een dochter. In 1968 wordt een tweede dochter geboren. Op haar veertigste gaat Hilda Comeyne op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het huishouden met vier groter wordende kinderen laat haar immers meer vrije tijd. Ze gaat aan de slag voor het KVLV. Ze trekt West-Vlaanderen rond om de jaarthema's in de cursussen maatschappelijke vorming toe te lichten.

Bestuurslid van diverse Vlaamsgezinde verenigingen

In 1972 wordt Hilda Comeyne lid van Athena, een vrouwenorganisatie die tien jaar vroeger werd opgericht als reactie op de mannelijke clubs waar vrouwen niet toegelaten zijn. Centraal staan de waarden vriendschap, cultuur en Vlaamsgezindheid. De leden ontvangen ten huize. Op de bijeenkomsten wordt er gediscussieerd over de maatschappij in het algemeen en de plaats van de vrouw in het bijzonder. Hilde Comeyne engageert zich in het bestuur. In 1986 wordt ze lid van de Zilveren Passer. Deze vereniging organiseert culturele uitstappen. Ook hier wordt Hilda Comeyne actief in het bestuur. Samen met haar echtgenoot en enkele vrienden richt ze in 1990 de Hendrik Brugmanskring op. De vereniging stelt zich pluralistisch op en wil zich bezinnen over de plaats van Vlaanderen in Europa.

Evidente optie voor de Volksunie

Haar Vlaamsgezinde instelling heeft Hilda Comeyne van huis uit meegekregen. Vader Comeyne is actief in de Vlaamsgezinde studentenbeweging van na de Eerste Wereldoorlog. In de jaren dertig engageert hij zich in het VNV en wordt korte tijd gemeenteraadslid in Ingelmunster. Ook moeder Comeyne heeft belangstelling voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Na de Tweede Wereldoorlog blijven de ouders van Hilda Comeyne hun Vlaamse opstelling trouw en sympathiseren in de jaren vijftig met de opkomende Volksunie. Lutgarde Comeyne, de zus van Hilda Comeyne, wordt in de jaren zeventig politiek actief binnen deze partij. Ze wordt in 1970 verkozen tot het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid voor de Volksunie in Kortrijk. In 1980 geeft ze haar zetel in de Kortrijkse gemeenteraad op. Hilda Comeyne zal de fakkel op het eind van de jaren tachtig overnemen.

Gemeenteraadslid in Kortrijk

Na het ontslag van haar zus als gemeenteraadslid wordt Hilda Comeyne aangesproken om haar plaats in te nemen op de lijst voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Ze gaat niet in op het aanbod omdat ze de combinatie met de zorg voor een gezin met vier opgroeiende kinderen niet haalbaar acht. Haar houding verandert in 1988 wanneer de kinderen op eigen benen staan. Ze geeft haar werk voor het KVLV op en kiest resoluut voor de politiek. Ze krijgt de vijfde plaats op de lijst, maar wordt niet verkozen. In 1989 wordt ze voorzitster van de Kortrijkse Volksunie. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 trekt ze de lijst. Ze wordt als enige verkozen en is fractieleidster voor de Volksunie. Intussen heeft Hilda Comeyne verkiezingslijsten voor de Provincie, Kamer, Senaat en Europa met haar kandidatuur ondersteund. In de Kortrijkse gemeenteraad maakt ze deel uit van de commissie Openbare Werken en Cultuur. Daarnaast heeft ze vooral belangstelling voor Vlaamsgebonden thema's en de communicatie tussen stadsbestuur en bevolking.

Vrouwen in de politiek

Naast de waarneming van het plaatselijk voorzitterschap is Hilda Comeyne ook actief in het arrondissementeel bestuur, waar ze verantwoordelijk is voor vorming en gelijke kansen. Sinds 1988 is ze lid van de VU-vrouwen en de Federatie van Vlaamse Vrouwen. Die laatste organisatie vertegenwoordigt ze in het Kortrijkse Gelijke Kansenplatform. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen moeten volgens Hilda Comeyne overtuigd worden van het belang van de aanwezigheid van politica's op elk niveau. Om vrouwen tot politiek engagement te bewegen, moeten drie fasen doorlopen worden. In eerste instantie moeten vrouwen aangespoord worden om mee te discussiëren over maatschappelijke problemen. Op die manier worden ze tot nadenken aangespoord. Dit tweede stadium van nadenken maakt de derde fase van meebeslissen mogelijk. En dat moeten vrouwen doen in alle sectoren van de maatschappij. Een belangrijke drempel voor de hedendaagse vrouw vormt nog steeds de zorg voor het gezin. Vandaar dat Hilda Comeyne ervoor pleit in het bijzonder vrouwen boven de 45 warm te maken voor politiek engagement.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms