Lucia Beyaert
° Kortrijk, 08-01-1908
+ Kortrijk, 06-11-1967


Gemeenteraadslid Kortrijk
19-01-1953 - 29-12-1958

 

Volksbelangen
Een warm hart voor kinderen

Drukken: een familietraditie

De ouders van Lucia Beyaert hebben een drukkerij in de Minister Vande Peereboomlaan in Kortrijk. De drukkerij bestaat al sinds 1882 en wordt van vader op zoon verder gezet. Lucia Beyaert wordt in 1908 geboren als jongste van zeven kinderen. Ze heeft drie broers en drie zussen. Ze blijft ongehuwd. Net als haar twee ongehuwde zussen werkt ze in de drukkerij. Ze vervult er administratieve taken. Haar vader en twee van haar broers zijn lid van de beroepsorganisatie van drukkers. Lucia Beyaert legt een grote belangstelling aan de dag voor de familiale problemen van het personeel. Eén van haar geliefkoosde bezigheden is piano spelen. Af en toe bespeelt ze het orgel in de kerk Sint-Michiels en Sint Maarten.

Mee aan de basis van het speelplein De Warande

Lucia Beyaert maakt deel uit van de Vrouwelijke Katholieke Burgersjeugd. Deze organisatie voor ongehuwde meisjes uit de hoge katholieke burgerij maakt zich zorgen over de kinderen uit minder begoede milieus die tijdens de vakanties op straat rondzwerven. Met de bedoeling deze kinderen gezonde lucht, een goede maaltijd en sport en spel aan te bieden, wordt in de zomermaanden een halve dag speelpleinwerking georganiseerd. Zo ontstaat in 1937 het Kortrijkse speelplein De Warande. De kinderen en hun begeleidsters spelen eerst op het voetbalplein van Stade Kortrijk. Later kunnen ze terecht op de speelplaats en in de tuin van het Sint-Amandscollege. De ouders betalen een kleine bijdrage, maar de werking wordt grotendeels gefinancierd door schenkingen en omhalingen in de kerk. De coördinatie gebeurt door de dekenij.

Coördinatrice van de speelpleinwerking in de jaren vijftig

Na de Tweede Wereldoorlog kijkt De Warande uit om grond aan te kopen voor een eigen speelruimte. In 1950 valt de keuze op de grond van de Watermolen. Drijvende krachten achter de aankoop zijn deken Verhelst en Lucia Beyaert. De speelpleinwerking wordt tijdens de zomermaanden uitgebreid tot een volledige dag. Hoewel Lucia Beyaert afkomstig is uit de hoge burgerij en een leidinggevende functie bekleedt, aarzelt ze niet om zelf de handen uit de mouwen te steken. Ze kan zich volledig toeleggen op het vrijwilligerswerk omdat haar zus haar taken in de drukkerij overneemt. Na de dood van haar zus in 1957 moet Lucia Beyaert haar engagement evenwel afbouwen. Datzelfde jaar wordt een eerste betaalde kracht aangeworven in De Warande. Marie-Anne De Waele neemt dan het werk van Lucia Beyaert over.

Politiek engagement

Lucia Beyaert is lid van het CMBV. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1952 wordt ze gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de Kortrijkse lijst Gemeentebelangen. Ze stemt in en krijgt de dertiende plaats op een lijst met 23 kandidaten. Lucia Beyaert wordt verkozen. In 1958 neemt ze opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer wordt ze verkozen tot tweede opvolgster, maar ze zal geen zetel meer bekleden in de Kortrijkse gemeenteraad. In die gemeenteraad heeft ze zich ingezet voor de benoeming van een vrouwelijk schoolhoofd in de gemeentelijke basisschool. Ze heeft veel steun gehad aan Georges Lagae, een goede familievriend. Als gemeenteraadslid en schepen kende hij immers het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms