Marieke Benoit
Deerlijk, 24-10-1949

Gemeenteraadslid Kortrijk
09-03-1990 - 09-12-1994
CVP

 

Maatschappelijk engagement in vrouwelijke lijn

Middenstandsmilieu

De ouders van Marieke Benoit werken aanvankelijk mee op de vlasboerderij in de ouderlijke thuis van haar moeder. Naderhand verhuizen ze naar Bissegem en starten er een handel in stoffen. Marieke Benoit is de oudste van zes kinderen. Om haar kennis van het Frans bij te schaven, trekt ze na de humaniora voor n jaar naar een Franstalige school. Die talenkennis komt van pas in de zaak van haar ouders waar ze na haar studies begint te werken. Haar twee zussen en drie broers gaan elk hun eigen weg. En zus en n broer kiezen net als hun ouders voor een eigen zaak. Marieke Benoit huwt in 1973 met Pierre Buyse. Ook haar echtgenoot is afkomstig uit een zelfstandig milieu, maar opteert om als elektromechanicus voor een werkgever aan de slag te gaan. Marieke Benoit wordt moeder van telkens een dochter in 1975 en in 1977. Een zoon in 1979 maakt het gezin compleet. In 1987 neemt Marieke Benoit de zaak van haar ouders over, maar zet die zes jaar later stop.

In het kielzog van haar moeder

Marieke Benoit trekt als jong meisje wekelijks naar de Chiro in Bissegem. Op haar achttiende wordt ze groepsleidster en ze blijft dat tot aan de vooravond van haar huwelijk. De Chiro vaardigt haar af naar de Bissegemse Jeugdraad waarvan ze voorzitster wordt. De samenwerking tussen jeugdbewegingen en niet-georganiseerde jongelui leidt tot de oprichting van een jeugdclub die uitgroeit van "De Bij" tot het huidige jeugdhuis "De Kreun". Marieke Benoit wordt bestuurslid van de Bissegemse Bond voor Grote en Jonge Gezinnen. Naast haar engagement voor de jeugd vergezelt ze haar moeder naar de vergaderingen van het Bissegemse CMBV. Ze neemt moeders voorzitterschap over nadat ze het eerst een jaar met twee andere dames gedeeld heeft. Ook haar belangstelling voor het culturele leven deelt ze met haar moeder. Net als haar moeder zetelt ze in de Culturele Raad van Bissegem die na de fusie van 1976 omgevormd wordt tot Culturele Werkgroep. Marieke Benoit is ook voorzitster van het ontmoetingscentrum De Neerbeek.

Gemeenteraadsverkiezingen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 in aantocht gaat de middenstand op zoek naar vrouwen en inwoners van de deelgemeenten om op de CVP-lijst te staan. Als voorzitster van het Bissegemse CMBV wordt Marieke Benoit aangesproken. Vooral haar moeder spoort haar aan om in te gaan op het verzoek. Na lang aarzelen, hapt ze toe. Ze krijgt de dertigste plaats en wordt verkozen tot vierde opvolgster. Marieke Benoit is opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Deze keer wordt ze verkozen tot eerste opvolgster. Ze verwerft een zetel in het OCMW, maar ruilt die in maart 1990 in voor een mandaat als gemeenteraadslid in opvolging van Fries Byttebier. Marieke Benoit stelt zich niet meer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Haar echtgenoot ziet haar liever meer thuis en zelf verkiest ze ook meer tijd bij haar gezin door te brengen. Ze blijft wel actief achter de schermen in de plaatselijke afdeling van het CMBV en het Bissegemse culturele leven.

Kortrijks politica

In de gemeenteraad maakt Marieke Benoit deel uit van de raadscommissie Openbare Werken. Dat is niet meteen haar grootste interesse, maar als opvolgster heeft ze geen vrije keuze. Meer voldoening heeft ze met haar zetel in het Kortrijkse OCMW tussen 1988 en 1990. Op de vergaderingen van het OCMW wordt immers niet zozeer over gebouwen, bruggen en wegen gepraat, maar over mensen. Ze heeft het gevoel dat ze daar iets heeft kunnen betekenen voor mensen in moeilijkheden. Ze heeft zich in het bijzonder ingezet voor de bouw van het Bissegemse dienstencentrum met rusthuis en serviceflats. Als politica vindt Marieke Benoit de combinatie met de verantwoordelijkheid voor een gezin moeilijk. Ook haar eigen zaak heeft veel van haar tijd opgeslorpt. Behalve tijdsgebrek heeft ze ook het gemis aan een hogere vorming als een nadeel ervaren. Naast haar mandaat in de gemeenteraad en het OCMW vertegenwoordigt Marieke Benoit tot in juni 1999 de aandelen van de stad Kortrijk in de Raad van Bestuur van de Bouwmaatschappij CV Leieland. Die maatschappij beslist over de bouw en toewijzing van sociale woningen.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
  Ontwerp en realisatie door  Claude Storms