Volkstelling van Wuustwezel in 1693
Lijste van de persoonen ende vaste ingesetnen
binnen den dorpe van Wuestwesel in 1693
(Brussel Algemeen Rijksarchief, Officie Fiscaal van Brabant nr 360)
1 ADAMS Willem schaapwachter bij Cornelis Jacob JANSSEN
2 ADRIAENSSEN Cleer halve zuster van Cornelis Peeter VAN GILS
3 ADRIAENSSEN Cornelia meid bij Nicolaes VAN DEN KEIJBUS
4 ADRIAENSSEN Cornelis Pauwels pachter    X Elisabeth BEIJERS
5   Peeter  
6   Jan  
7   Maria  
8   Cornelia
9 ADRIAENSSEN Jan Pauwels Schaapswachter bij Elisabeth VAN EECKEL-MELSENS weduwe
10 ADRIAENSSEN Jan Pauwels arbeider   X Cathalijn Cornelii FRANCKEN
11   Peeter  
12   Cornelius  
13   Adriana  
14 ADRIAENSSEN Peeter lantman  X Magdalena VAN TOLHUYSEN
15   Jan  
16   Cornelis  
17   Catharina  
18 VAN AERDE Anna Willems meid bij Anthoni Matthijs COOLS
19 VAN AERDE Cornelis lantlieden  X Cornelia Peeter CORNELISSEN
20 VAN AERDE Cornelia Peeters meid bij Jan VAN STAEYEN
21 VAN AERDE Jan Adriaen  X Anthonetta
22   Mathhijs  
23 VAN AERDE Peeter (wijlen) X Maria Adriani SIJMONS (weduwe)
24 AERDEN Augustijn Willem jongman arbeider
25 AERDEN Jan Willem lantman X Marie LODEWIJCX
26   Willem  
27   Jacob  
28   Peeter  
29   Jan  
30   Joanna  
31 AERTS Marie Quirijnssen meid bij Peeter Bertholt TAX
32 ANTHONISSEN Adriaen Laureys lantman  X Anthonetta VERMUYEN
33   Jan  
34   Catharina  
35   Maria  
36 ANTHONISSEN Cornelia Cornelis meid bij Cornelis Arnouts VAN BAEL
37 ANTHONISSEN Cornelis lantman  X Adriaentien Peeter WELLENS
38   Elisabeth  
39 ANTHONISSEN Cornelis knecht bij Peeter Cornelis GOOSSENAERTS
40 ANTHONISSEN Cornelis Laurent pachter   X Anna VAN VELTHOVEN
41   Anna  
42   Catharina  
43   Maria  
44   Cornelia  
 + 1 knecht  = Peeter VAN BROECKHOVEN
 + 1 knecht  = Adriaen Cornelis VERHEIJDEN
 + 1 meid  = Catharina Anthonis STUYTS
45 ANTHONISSEN Cornelis Peeter pachter   X Dingna VAN TYCHELT
46   Gabriel  
47   Peeter  
48   Cornelis  
49   Joanna  
50   Catharina  
51   Maria  
 + 1 knecht  = Jan Cornelis DANIELS
52 ANTHONISSEN Jan knecht bij Cornelis Janssen MENS
53 ANTHONISSEN Jan Cornelis pachter   X Cornelia Lambrecht ROMMENS
54   Cornelis  
55   Peeter  
56   Anneken  
57 ANTHONISSEN Jan (Anna?) Melssen meid bij Willem Cornelis LODEWIJCX
58 ANTHONISSEN Jan Peeter pachter   X Maria Corneli BROUMEELS
59   Peeter  
60   Maria  
61 ANTHONISSEN Marie meid bij Adriaen Peeter PEETERS
62 ANTHONISSEN Marie meid bij Huybrecht Janssen VAN DOREN
63 ANTHONISSEN Michiel Cornelis knecht bij Peeter Janssen GOOSSENS
64 ANTHONISSEN Naentien meid bij Pauwels VAN VELTHOVEN
65 ARNOUTS Mattheus Peeter X Maria ANTHONISSEN
66   Jan  
67   Willem  
68   Maria  
69   Margriet  
70   Anna  
71   Cornelia  
72 VAN ASCH Luycas lakenmakersknecht bij Jan Adriaen VAN PELT
73 AUGUSTIJNS Anna (weduwe) schoonmoeder van Jacob Lambrecht ROMMENS
74 AUGUSTIJNS Augustijn Cornelius knecht bij Franchois VAN BEECK
75 AUGUSTIJNS Cornelis Cornelis pachter   X Cathelijn Adriaan PEETERS
76   Cornelis  
77 AUGUSTIJNS Adriaen
78 AUGUSTIJNS Jan (wijlen) X Margriet DIRCX VAN WOUWE weduwe, lantvrouwe
79   Augustijn  
80   Jan  
81   Cornelius  
82   Peeter  
83   Willem  
84   Jenneken  
85 AUGUSTIJNS Jan metser  X Margriet CUYLAERTS
86 AUGUSTIJNS Jan Cornelis pachter   X Ursula VAN DEN KEIJBUS
87   Peeter  
88 AUGUSTIJNS Jan Cornelis weduwnaar, arbeider
89 AUGUSTIJNS Jan Willem lantman   X Christiana VAN DOREN
90   Willem  
91   Jan  
92   Maria  
93   Catharina  
94   Anna  
95   Elisabeth  
96 AUGUSTIJNS Maria Cornelis zuster van Jan Cornelis AUGUSTIJNS
97 AUGUSTIJNS Marie Jan nicht van Cathalijn Augustijn JANSSEN
98 DE BACKER Jacoba Janssen meid bij Hendrick VAN ELSACKER
99 BACKER Jan Jacobs lantman   X Tanneken Thomas VAN HOYDONCK
100   Jacob    
101   Christina  
102   Catharina  
103 BACKER Peeter Jan Jacobs schaapwachter bij Peeter Janssen LUYCX
104 BACKERS Cornelis Jan Jacobs schaapwachter bij Cornelis Jan GODTSTOUWERS
105 VAN BAEL Anneken Henricx kostkind en meid bij Cornelis VAN BAEL
106 VAN BAEL Cornelis pachter   X Elisabeth VAN LOOVEREN
107   Jan        
 + 1 meid  = Anneken Henricx VAN BAEL
108 VAN BAEL Cornelis Arnouts vorster   X Catharina VERSPREET
109   Maria  
110   Arnoldus  
111   Cornelis  
     + 1 knecht  = Franchois BERTHOLT
 + 1 meid  = Cornelia Cornelis ANTHONISSEN
 + 1 meid  = Cornelia VAN MEIR
112 BALEMANS Wouter arbeider   X Anna VAN DOREN
113   Jantien  
114 BASTIAENSSEN Jacob lantman   X Jenneken Cornelis MAES
115   Jan  
116   Cornelis  
117   Huijbrecht  
118   Laureijs  
119   Maria  
     + 1 meid  = Cathalijn LAUREYSSEN
120 VAN BEECK Adrianus Schout, jongeman
121 VAN BEECK Anna Maria nicht van Anna VAN BEECK-VAN ELSACKER
122 VAN BEECK Franchois secretaris    X Josina Catharina ROMMENS
123   Michiel  
124   Anna   
125 VAN BEECK Theodoor (wijlen)  X Elisabeth VAN OSTAEYEN (weduwe)
126   Peeter   
127   Franchois  
128   Michiel  
129   Anna  
   + 1 knecht  = Adriaen Willems VAN OSTAEYEN
 + 1 meid  = Cornelia Jacob GEERTS
130 BEENS Adriaen Anthonis (wijlen)  X Elisabeth Peeter ANTHONISSEN weduwe
131   Tanneken  
132 BEENS Cornelia Adriaan Anthonis weduwe
133 BEENS Willem Hendrik lantman   X Geertruyt ADRIAENSSEN
134   Peeter  
135   Jan  
136 BEIJERS Cornelis Peeter (wijlen)  X Adriaentien Bertholomeus ADRIAENSSEN lantvrouwe
137   Jan
138   Jacob
139   Peeter
 + 1 meid  = Cathalijn LODEWIJCX
140 BEIJERS Jan Maximiliaan  X Catharina ROMMENS
141   Maximiliaan  
142   Rommen  
143   Peeter  
144   Maria  
145   Adriaentken  
146   Martina  
147   Anna Catharina  
148 BEIJERS Jan Peeter  X Maria Cornelis LAUREYSSEN
149   Cornelis Peeter  Kleinzoon
   + 1 meid  = Maria Jan HUYBS
150 BEIJERS Peeter Jan  pachter   X Catharina Geert LENAERTS
151   Jan  
152   Peeter  
153   Huijbrecht  
154   Cornelia   
155 BEIJERS Willem Peeter lantman   X Martijntien Geert PEETERS
156   Pauwels  
157   Anna  
158   Jenneken  
159   Cathalijn  
160 BERTHOLT Franchois knecht bij Cornelis Arnouts VAN BAEL
161 BERTOLTS Maria Jan nicht van Adriaentien BEIJERS-ADRIAENSSEN weduwe
162 BERVOETS Jacob arbeider   X Maria Janssen GOOSSENS
163   Margriet  
164 BERVOETS Peeter Jacob schaapwachter bij Peeter Cornelis LUYCX
165 DE BIE Peeter Willemssen lantman   X Magdalena FRANCKEN
166   Willem  
167   Cornelis  
168   Jan  
169   Huijbrecht  
170   Gabriel  
171   Catharina  
172   Elisabeth  
173 BILSSEN Jan arbeider
174 VAN DEN BLEKEN Henrick Janssen (wijlen)  X Cornelia Adriaenssen VAN TICHELT
175 VAN DEN BLEKEN Adriaen
176 BODE Jan arbeider  X Elisabeth Cornelis VAN AERDE
177   Cornelis  
178   Bastiaen  
179   Susanna  
180   Marie Catharina  
181 VAN BOGAERDE Catharina meid bij Willem Peeter VAN OSTAEYEN
182 VAN BOGAERT Elisabeth Quirijns meid bij Adriaen   NUYTEN
183 BOGAERTS Aert  X Maria GODTSTOUWERS
184   Jan  
185   Geert (dochter)  
186 BOGAERTS Jan Aert lantman   X zijn huisvrouw
187   Adriaen  
188   Anna  
189   Cornelia  
190 BOOMS Anthonis knecht bij Peeter Willem PAUWELS
191 BRASPENNINCX Peeter lantman  weduwnaar
192   Franchois  
193   Catharina  
194   Joanna  
195   Maria Anna  
196 VAN BRECHT J (wijlen)  X Marie Thomas VAN HOYDONCK weduwe
197 VAN BRECHT Adriaen arbeider
198 VAN BRECHT Willem Jacobs knecht bij Adriaen NUYTEN
199 VAN BREGHT Jan Jacobs lantman   X Margriet CORNELISSEN
200   Joanna  
201 VAN BROECKHOVEN Cornelis schoemakersknecht bij Anthoni VERGOUWEN
202 VAN BROECKHOVEN Peeter knecht bij Cornelis ANTHONISSEN
203 VAN BROECKHOVEN Peeter Jacob (zijn weduwe)
204   Jan  
205   Jenneken  
206 BROUMELS Adriaen Cornelis lantman   X Joanna Cornelis AUGUSTIJNS
207   Joanna  
208 BROUMELS Cornelis Peeter lantman   X Magdaleen Augustijn JANSSEN
209   Cathalijn  
210   Jenneken  
211   Anna  
212   Adriaentken  
 + 1 knecht  = Adriaen Cornelis HEUVELMANS
 + 1 knecht  = Willem JANSSEN
213 BROUMELS Jacob Peeter lantman   X Jenneken Willem GODTSTOUWERS
214   Peeter  
215   Willem  
216   Jan  
217   Adriaen  
218   Cornelis  
219 VAN DER BUYTEN Jan Geertssen  X Martijntien PAUWELS
220 VAN DER BUYTEN Geert 
221 VAN DER BUYTEN Adriaentien
222 CASEN Willem Peeter pachter X huisvrouw
223   Peeter  
224   Jan  
225   Cornelia  
226   Maria  
227   Pieternelle  
228 VAN CHAEM Margriet weduwe arbeidster
229 CLEIREN Geertruyd Henrick meid bij Anthoni VERGOUWEN
230 CNAEP Jan Willemssen arme arbeider X Adriaentien DE CNAEP
231 CNAEP Elisabeth voordochter
232 DE CNAEP Peeter arme arbeider X broer van Adriaentien DE CNAEP
233 DE CNAEP Willem pachter X Maria SMIDTS
234   Willem  
235   Cornelia  
236 DE COCK Jan linnenwever  X Maria Corneel GOOSSENS
237   Michiel  
238 COOLS Anthoni Matthijs weduwnaar, lantman
239   Adriaen  
240   Peeter  
   + 1 meid  = Anna Willems VAN AERDE
241 COOLS Jan Anthonis pachter   X Tanneken QUIRIJNSSEN
242   Quirijn  
243 COOLS Matthijs Anthonis pachter   X Maria Willems VAN AERDE
244   Willem  
245   Cornelis  
246   Cornelia  
247   Catharina  
248 COOLS Peeter Anthonis  X Cathalijn Cornelia VAN PULLE
249   Cornelis  
250   Jan  
251   Cornelia  
252   Maria  
253   Margriet  
254 COPPENS Peeter Geert  X Adriaentken ADRIAENSSEN
255 COPPENS Jan Peeter knecht bij Cornelia TIMMERMANS - HUYBRECHTS weduwe
256 CORNELISSEN Adriaan lantman   X Cornelia Adriaens VERSCHEYVEN
257   Adriaan  
258   Jan  
259   Cornelius  
260   Marie  
261   Anna  
262   Cathalijn  
263   Cornelia  
264 CORNELISSEN Cathalijn Aert weduwe arbeidster
265 CORNELISSEN Cornelis dienstbode bij Adriaen Adriaenssen OP 'T HILLO
266 CORNELISSEN Digna Peeter meid bij Peeter Anthonis PEETERS
267 CORNELISSEN Jacob lantman   X huisvrouw  
268   Christiaen  
269   Laurent  
270   Cornelia  
271   Pieternelle  
272 CORNELISSEN Marie meid bij Willem Henrick BEENS
273 CROCK Jan Cornelis pachter   X huisvrouw
274   Cornelis  
275   Margriet  
276   Adriaentien  
277 DE CROM Cornelis knecht bij Jan Adriaen VAN PELT
278 DE CROM Henrick herbergier en lantman X Anna LUYCX
279   Geertruyd Henrick  
280   Jan  
281   Augustijn  
282   Elisabeth  
283   Maria  
 + 1 knecht  = Jan VAN OSTAEYEN
 + 1 meid  = Catharina VAN OSTAEYEN
284 DE CROM Hendrick Cornelii pachter   X Cathelijn Peeter ANTHONISSEN
285   Peeter  
286 CUYCK Anthonis Peeter arme arbeider X huisvrouw
287   Peeter  
288   Jan  
289   Marie  
290   Geertruyt  
291 CUYCK Peeter Anthonis schaapwachter bij Peeter Cornelis GOOSSENAERTS
292 CUYLAERTS Jan Peeter smid  X Leonora DE BRUYNEN
293   Jan  
294   Anna  
295 DAMEN Adriaen Anthonis lantman   X Jenneken Willems VAN TILBORGH
296   Cornelis  
297   Anthonis  
298   Peeter  
299   Cathalijn  
300   Cornelia  
301 DAMEN Cornelis Anthonis lantman   X Elisabeth Peeters VAN HILLO
302 Peeter
303 Jacob
304 Elisabeth
305 DANIELS Cathalijn meid bij Peeter Jasper PEETERS
306 DANIELS Jan Claes arbeider
307 DANIELS Jan Cornelis knecht bij Cornelis Peeter ANTHONISSEN
308 DICTUS Anthonis Willem weduwnaar
309 Cathalijn
310 Adriaentien
311 DICTUS Jan Anthonis  X Jacobmijne VAN DE KEYBUS
312 DICTUS Maria Anthoni dienstmaerte bij Jan Adriaen VAN PELT
313 DICTUS Willem Anthonis  X Jenneken Adriaenssen VAN DEN WOUWER
314 Franchois
315 Adriaen
316 Jenneken
317 Marie
318 DIELISSEN Adriaan Cornelis weduwnaar, lantman
319 Cornelis
 + 1 meid  = Catharina Janssen THOENS
320 DINGMANS Aert  X Pieternelle DINGEMANS
321 Dingman
322 Adriaentien
323 DINGMANS Jan knecht bij Adriaen Peeter GREEFFS
324 DENIS Dinghman Marijnis  X huisvrouw
325 Dionijs
326 Eijken
327 Jenneken
328 DONCKERS Adriaen Jacob schaapwachter bij Jan VAN STAEYEN
329 VAN DOREN Gabriel  X Maria Huybs SMEEKENS
330 Adriaen
331 Maria 
332 VAN DOREN Geert lantman   X Maria VAN IPEREN
333 Cornelis
334 Jan
335 Cornelia
336 Anthonette
337 Anne Mariken
338 VAN DOREN Huijbrecht Janssen lantman, herbergier   X Pieternelle Corneli MAES
339 Jan
340 Cornelis
341 Adriaen
342 Anna
343 Marie
344 Cornelia
 + 1 knecht  = Jan HENRICKX
 + 1 knecht  = Henrick PEETERS
 + 1 meid  = Marie ANTHONISSEN
345 VAN DOREN Niclaes weduwnaar, linnenwever
346 Maria
347 DUYNEN Jan  Joos (weduwe van)
348 Jan
349 Diosijn
350 Cornelia
351 VAN EECKEL Adriaen Pauwels (wijlen)  X Elisabeth weduwe MELSSENS
 + 1 schaapwachter  = Jan Pauwels ADRIAENSSEN
 + 1 meid  = Cornelia Cornelis Jan ENGELEN
352 VAN EECKEL Christiaan Jacobs simpelen jongman levende van
de H Geesttafel
353 VAN EECKELEN Geert Jacobs (wijlen)  X Lucia JANSSEN
354 Peeter
355 Barbara
 + 1 meid  = Cornelia Huijbrecht VAN LANGEREYT
 + 1 meid  = Elisabeth   VAN LOIJ
356 VAN EIJNDE Bartholomeus zoon van Lucia JANSSEN
357 VAN DEN EIJNDE Jan Bertels jongeman arbeider
358 VAN DEN EIJNDE Matthijs Bertels arbeider  X Marie
359 VAN ELSACKER Anna weduwe van Peeter VAN BEECK
360 Maria
 + 1 knecht  = Gabriel   VAN TIJCHELT
 + 1 meid  = Elisabeth   MICHIELSSEN
361 VAN ELSACKER Henrick procureur  X Maria LODEWIJCKX
362 Peeter
363 Johan
364 Michiel
365 Franchois
366 Mattheus
367 Cornelia
 + 1 meid   = Jacoba Janssen DE BACKER
368 VAN ELSACKER Jan  knecht bij Johan HERMANS
369 ENGELEN Cornelia Corneli Jan meid bij Elisabeth VAN EECKEL-MELSSENS weduwe
370 ENGELEN Peeter lantman   X Marie Cornelis ROMMENS
371 VAN ERVEN Adriaen  oude linnenwever, jongeman
 + 1 meid  = Maria Corneli VAN HOYDONCQ
372
373 FISSERS Aelbert vorster  X Christina Corneli VAN CHAEM
374 Cornelia
375 Herman
376 FRANS Jan knecht bij Cornelis Corneli MAES
377 FRANCKEN Cornelis (wijlen)  X Marie WOUTERS weduwe
378 FRANCKEN Frans Cornelis lantman    X Marie Peeter ANTHONISSEN
379 Wouter  
380 Jan
381 Catharina
382 Cornelia
383 Maria
384 FRATERS Adriaentien Peeter weduwe, moeder van Peeter Jacob GEERTS
385 FRATERS Cornelis Quirijn pachter  X  huisvrouw
386 Quirijn
387 Willem
388 Jenneken
389 FRATERS Margriet Peeter arme weduwe moeder van Maria Adriaen HENDRICKX
390 GAGELMANS Anthoni lantman   X Maria Peeter THOENS
391 Cornelis
392 Peeter
393 Aert
394 Joanna
395 GEBOERS Henrick wollenlakenmaker  X Cornelia Peeter THOENS
396 Appollonia
397 Geertruijt
398 Anna
399 Lucia
400 GEERTS Catharina Jacob meid bij  Jan Lambrecht ROMMENS
401 GEERTS Cornelia Jacob meid bij weduwe Theodoor VAN BEECK
402 GEERTS Jan knecht bij Cornelis Peeter VAN GILS
403 GEERTS Marijnis Peeter pachter   X huisvrouw
404 Anna
 + 1 meid  = Eelen PEETERS
405 GEERTS Peeter Jacob lantman   X Anna Corneli DIELISSEN
406 Cornelis
407 GEERTSSEN Anna Anthonis weduwe lantvrouwe
408 Jacoba
 + 1 meid  = Maria Jan SIJMONS
409 GEERTSSEN Cornelia Geert weduwe moeder van Corn  Anthoni HEIRSTRAETS
410 (GEERTSSEN) Tanneken moeder van Cornelia GEERTSSEN
411 GEERTSSEN Peerijntien weduwe
412 Dielis
413 Anna
414 GHEERTS Geert Adriaen lantman   X huisvrouw
415 Marie
416 Cornelia
417 Jan
418 VAN GESTEL Adriaen stockdrayer  X Christina HEIRSTRAETS
419 Joanna
420 Digna kind van Joanna
421 VAN GESTEL Adriaen (de jonge)  X Geertruyt VAN TURNHOUD
422 Elisabeth
423 VAN GESTEL Adriaen Adriaenssen pachter   X Elisabeth HEUVELMANS
 + 1 knecht  = Jacobus VERHEIJDEN
424 VAN GESTEL Jan Dielis (wijlen)  X Cornelia Anthoni PEETERS
425 Dielis
426 Anna
427 VAN GESTEL Lambrecht arme lieden   X Adriaentken LUYCX
428 Appollonia
429 VAN GILS Cornelis Peeter
 + 1 knecht  = Jan GEERTS
430 GODTSTOUWERS Adriaen lantman   X Catharina GEERTSSEN
431 Willem
432 Jan
433 Geertruyt
434 GODTSTOUWERS Adriaen Janssen lantman   X Cornelia Rommen QUIRIJNSSEN
435 Jan
436 Rommen
437 Peeter
438 Cathalijn
439 Martijntien
440 GODTSTOUWERS Cornelis Janssen  X Magdalena Dircx VAN WOUWE
441 Theodoor
442 Adriaentien
443 Cornelia
444 Magdaleen
445 Cathalijn
 + 1 knecht  = Dirck Jan Augustijn SIJMEN
 + 1 schaapwachter  = Cornelis Jan Jacobs DE BACKER
446 GODTSTOUWERS Huijbrecht Janssen lantman   X Elisabeth Adriaen NUYTEN
447 Jan
448 Adriaen
449 Adriaentien
450 Anna
451 GODTSTOUWERS Gabriel lantman   X Cornelia Jacobs JANSSEN
452 Rommen
453 GODTSTOUWERS Joan Cornelis jongeman schoenmakersknecht
454 GODTSTOUWERS Willem Matthijs arme arbeider Cornelia SCHRAUWEN
455 GODTSCHALCK Jonas jongeman cuyper
456 GOOLENAERS Peeter Adriaen lantman   X huisvrouw
457 Jan
458 Cathalijn
459 INT GOOR Cathalijn vondeling bij Willem Janssen NEELS
460 GOOSSENAERTS Peeter Cornelis lantman   X Marie VAN DEN KEYBUS
 + 1 knecht  = Cornelis ANTHONISSEN
 + 1 schaapwachter  = Peeter Anthonis CUYCK
461 GOOSSENS Anthonis lantman   X Maria Adriani VAN LOON
462 Jan
463 Anthonis
464 Adriaen
465 Cornelia
 + 1 meid  = Johanna GROBBENDONCQ
466 GOOSSENS Cornelia Janssen arme jonge dochter bij Jacob BERVOETS
467 GOOSSENS Cornelis Gabriel (wijlen)   X Anna VAN OSTAEYEN weduwe
468 Adriaen
469 Jacoba
470 Catharina 
471 GOOSSENS Gabriel Cornelis knecht bij Jan Willemssen THOENS
472 GOOSSENS Gabriel Matthijs lantman   X Maria Jacobs GEERTS 
473 Matthijs  
474 Jacob
475 Catharina
476 Maria
477 Cornelia
478 GOOSSENS Jan kostkind uit het vondelingen-
huis van Antwerpen bij Peeter Jacob THEUNS
479 GOOSSENS Jan Cornelis knecht bij Johan VERBRAECKEN
480 GOOSSENS Maria Cornelis schoonmoeder van Cornelis Janssen ZEGERS
481 GOOSSENS Peeter Janssen pachter   X Elisabeth Peeter Jan WELLENS
482 Jan en Maria VAN TICHELT
483 Jan en Maria GOOSSENS
 + 1 knecht  = Henrick Anthonis HEUVELMANS
 + 1 knecht  = Michiel Cornelis ANTHONISSEN
484 GORIS Gabriel Janssen   X Joanna Jan SYMONS lantlieden
485 Jan
486 Cornelis
487 Appollonia
488 Anna
489 GORISSEN Jan backer  X Digna Peeters VAN BERGEYCK
490 Adriaen
491 Jan
492 Pieternelle
493 Catharina
494 GREEFFS Adriaen Peeter lantman   X huisvrouw
495 Philips
 + 1 knecht  = Jan DINGMANS
496 GROBBENDONCQ Johanna meid bij Anthonis GOOSSENS
497 HAESMANS Jan pachter  X Maria Adriaenssen WOUTERS
498 Jacobus
499 Adriaentien
 + 1 meid  = Anna Anthoni MARTENS
500 HAVERMANS Adriaentien Frans meid bij Peeter VAN KEYBUS
501 VAN HEES Engelbert linnenwever  X Elisabeth GEERTSSEN
502 VAN HEES Jan Janssen lantman   X huisvrouw
503 Anthonis
504 Jan
505 Anneken
506 HEIRSTRAETS Catharina Anthonis meid bij weduwe Anna ROMMENS-ANTHONISSEN
507 HEIRSTRAETS Cornelis Anthonis wagenmaker ? X Elisabeth PEETERS
508 Anthonis
509 Marie
510 Cornelia
511 HENRICX Dingna Adriaan weduwe
512 HENRICX Huijbrecht Adriaan weduwnaar arbeider
513 HENRICX Marijnis knecht bij Willem Janssen VAN OEVEL
514 HENRICX Peeter arbeider
515 HENRICKX Jan knecht bij Hijbrecht Janssen VAN DOREN
516 HENDRICKX Maria Adriaen dochter van Margriet Peeter FRATERS
517 HERMANS Johan herbergier en lantman X Catharina VAN BEECK
518 Anna
519 Maria Adriaen
520 Catharina
 + 1 knecht   = Jan VAN ELSACKER
 + 1 meid  = Elisabeth Pauwels JACOBS
 + 1 meid  = Maria Wouter ROMBOUTS
521 VAN HESSCHE Anthoni pachter  X Adriana GODTSTOUWERS
522 Adriaen
523 Cornelis Anthonis
524 Matthijs
525 Jan
526 HEUVELMANS Adriaen Cornelius knecht bij Cornelis Peeter BOUMELS
527 HEUVELMANS Anthoni knecht bij Willem Willems VAN OSTAEYEN
528 HEUVELMANS Cornelis Anthoni timmerman en lantman X Christina
529 HEUVELMANS Cornelis Anthoni knecht bij Jan Adriaen  NUYTEN
530 HEUVELMANS Henrick Anthonis knecht bij Peeter Janssen GOOSSENS
531 HEUVELMANS Jan Adriaen knecht bij Adriaen NUYTEN
532 HEUVELMANS Jan Adriani pachter   X Heijltien JACOBS
533 Adriaan
534 Jacobus
535 Adraentien
536 HEUVELMANS Maria Corneli kostkind bij Aelbert FISSER
537 HEUVELMANS Maria Corneli weduwe, moeder van Adriaen VAN LOOVEREN
538 VAN HOYDONCK Cornelis lantman   X Geertruyt Willem PAUWELS
539 Jan
540 Peeter
541 Pauwels
542 Marie
 + 1 meid  = Jenneken Jan HUYBS
543 VAN HOYDONCK Jacob Thomas weduwnaar  
544 Christiaen
545 Jan
546 Thomas
547 VAN HOYDONCQ Marie Corneli meid bij Adriaen VAN ERVEN
en Corn. VERVOORT
548 VAN HOYDONCQ Sijmon Corneli lantman en pachter  X Elisabeth VAN GESTEL
549 Cornelius
 + 1  meid  
550 DE HOOGH Judith Catharina vondeling van Antwerpen bij Adriaen Janssen THOENS
551 HUIJBRECHTS Clement Jan meijssen bij Franchois VAN BEECK
552 HUYBS Jenneken Jan meid bij Cornelis VAN HOYDONCK
553 HUYBS Maria Jan meid bij Jan Peeter BEIJERS
554 HUYBS Pauwels Jan jongman
555 mr HOCKAERT Joannes chirurgijn, weduwnaar (alleen)
556 IJSACKX Joos pachter   X Dinghna LUIJCX
557 JACOBS Cornelia Pauwels kindermeyssen bij Johan VERBRAECKEN
558 JACOBS Eijken ? Niclaes weduwe
559 JACOBS Elisabeth Pauwels meid bij Johan HERMANS
560 JACOBS Ijsacq  X Lucie CUYLAERTS
561 Peeter
562 Maria
563 Dingna
564 Anna
565 JACOBS Peeter Cornelis arbeider   X Elisabeth PEETERS
566 Jaspar
567 Cornelia 
568 JANS Cornelis Jan Corn arbeider   X Tanneken Anthonis STUYTS
569 Cornelia
570 JANS Jan Cornelius (wijlen)  X Marie Willems JANSSEN weduwe (lantvrouwe)
571 Franchois
572 Geertruyt
573 Margriet
574 Cornelia
575 Adriaentien
576 JANSSEN Barbara nicht van Cathelijn LUYCX-JANSSEN
577 JANSSEN Cornelis Geert pachter   X Marie Goris Jan NUYTEN
578 Geert
579 Anna
580 JANSSEN Cornelis Jacob lantman   X Maria Rommens QUIRIJNSSEN
581 Rommen
582 Elisabeth
583 Jacoba
 + 1 schaapswachter  = Willem ADAMS
584 JANSSEN Cornelis Peeter lantman   X Cornelia Adriani VERBOVEN
585 Peeter
586 Adriaen
587 Anna
588 JANSSEN Jenneken meid bij Jan Wouter ROEVENS
589 JANSSEN Lucia weduwe VAN EIJNDE
590 JANSSEN Michiel Jacob lantman   X Catharina Peeter WELLENS
591 Jan Cornelius (wijlen)
592 Jacob
593 JANSSEN Niclaes lakenmakersknecht bij Jan Adriaen VAN PELT
594 JANSSEN Willem knecht bij Peeter BROUMELS
595 JOOSSEN Franchois Jan pachter   X Cornelia WALRAVENS
596 Adriaen
597 Jan Cornelius (wijlen)
598 Marie
599 VAN DEN KEYBUS Nicolaas lantman   X Cornelia Peeter VAN OSTAEYEN
600 Gabreel
 + 1 meid  = Cornelia ADRIAENSSENS
601 VAN KEIJBUS Peeter  X Elisabeth Cornelis THEUNS
602 Cornelia
603 Adriaentken
604 Catharina
 + 1 meid  = Adriaentien Frans HAVERMANS
605 KEYSERS Eijken Peeter meid bij Peeter Willem PAUWELS
606 KENIS Jacobus Guilliam kostkind bij Catharina Cornelis ROMMENS
607 KERCKMANS Theodorus arbeider   X Catharina SYMONS
608 Cornelis
609 Peeter
610 Maria
611 KIVIDTS Gerardus lakenmaker  X Cecilia VAN PELT
612 Appollonia
613 Sr  LAMBEIR visitateur der reghten van   X Anna STEVENS
in- en uitgaende goederen
614 Jaspar
615 Franchois
616 Elisabeth
617 Catharina
618 LAMBRECHTS Cornelia Bertholt meyssen bij Willem VAN OSTAEYEN
619 LAMBRECHTS Elisabeth zuster van onderpastoor
620 LAMBRECHTS Gabriel Bertholt lakenmakersknecht bij Jan Adriaen VAN PELT
621 LAMBRECHTS Jacob Peeter lantman   X Maria Peeter WELLENS
622 Peeter
623 Jan
624 Anthonis
625 Gabriel 
626 LAMBRECHTS Johannes onderpastoor
627 LAMBRECHTS Peeter Jacob lantman   X Maria HEUVELMANS
628 Cornelis
629 Adriaen
630 Henrick
631 LAMBRECHTS Peeter Jan Anthonis lantman   X huisvrouw
632 Jan
633 Cornelis
634 Anna
635 VAN LANGEREYT Cornelia Huijbrecht meid bij Lucia VAN EECKELEN-JANSSEN weduwe
636 VAN LANSCHOT Anna Maria meyssen bij Franchois VAN BEECK
637 LAUREYSSEN Cathalijn meid bij Jacob BASTIAENSSEN
638 LAUREYSSEN Cornelis arbeider
639 LEYS Cathalijn Jan weduwe
640 LEYS Willem Janssen pachter   X Cornelia GEERTSSEN
641 Jan ?
642 Cornelis
643 Gabriel
644 Huijbrecht
645 Marie
646 LENAERTS Lambrecht Geert schaapwachter bij Jacob VAN VELTHOVEN
647 LENAERTS Maria Cornelis weduwe
648 LODEWIJCX Cathalijn meid bij Adriaentien BEIJERS-ADRIAENSSEN weduwe
649 LODEWIJCX Cornelis (wijlen)   X Cornelia VAN OSTAYEN weduwe
650 Jan
651 Catharina
652 LODEWIJCX Willem Cornelis lantman   X Maria Corneli VAN VELTHOVEN
653 Cornelis
 + 1 meid  = Jan (Anna?) Melssen ANTHONISSEN
654 VAN LOY Elisabeth meid bij Lucia VAN EECKELEN-JANSSEN weduwe
655 VAN LOY Marijnis (wijlen)  X Margriet DANIELS weduwe
656   Jenneken
657 VAN LOMMEL Jacobus arbeider
658   Lenaert
659 LOOS Geert gareelmaker,  X Elisabeth Janssen THEUNS
660   Marie
661 VAN LOOVEREN Adriaen lantman   X Cornelia Willem HUYBS
662   Jan
663   Cornelia
 + 1 knecht  = Pauwels VAN VELTHOVEN
 + 1 meid  = Cornelia VAN VELTHOVEN
664 VAN LOOVEREN Catharina Jacobs kostkind en nicht van Jan Peeter PEETERS
665 VAN LOOVEREN Cornelis schaapwachter bij Jan Bertholt VAN LOOVEREN
666 VAN LOOVEREN Jacob Berthol weduwnaar, arbeider
667   Jan  
668   Bertholomeus  
669   Adriaen  
670 VAN LOOVEREN Jan Bertholomeussen pachter   X Cathalijn NUYTEN
671   Bertholomeus  
672   Catharina  
 + 1 schaapwachter  = Cornelis VAN LOOVEREN
673 VAN LOOVEREN Jenneken Berthol jonge dochter
674 LUYCX Cathalijn Corneli weduwe
675 LUYCX Gabreel Geertssen (wijlen)  X Marie Anthonis COOLS lantvrouwe
 + 1 knecht  = Jan Gabreel SIJMONS
 + 1 meid  = Jenneken Willem Janssen NEELS
676 LUYCX Huybrecht Peeter lantman   X Jenneken LOOS
677   Jan  
678   Anna  
679   Maria   
680   Cornelia  
681 LUYCX Jan Peeter pachter   X Anna Corneli VAN HOYDONCK
682   Anthoni  
683   Jacob  
684   Anna Catharina  
685 LUYCX Peeter Cornelis lantman   X Cathalijn JANSSEN
686   Peeter  
687   Marie  
688   Cornelia  
689  + 1 schaapwachter  = Peeter Jacob BERVOETS
690 LUYCX Peeter Janssen weduwnaar, lantman
691   Willem  
692   Agatha weduwe van Cornelis VAN VELTHOVEN
 + 1 meid  = Dinghna VAN TERTOLEN
 + 1 schaapwachter  = Peeter Jan Jacobs BACKER
693 LUYX Margriet Janssen weduwe
694 LUYX Maria Janssen jonge dochter simpel
695 MAES Cornelis Corneli lantman   X huisvrouw
696   Cornelis   
697   Anneken  
698   Jenneken  
699   Adriaentken  
 + 1 knecht  = Jan FRANS
700 MAES Peeter Cornelis weduwnaar lantman
701   Cornelis  
702   Peeter   
703   Marie  
 + 1 knecht  = Jan PAUWELS
704 MAESMANS Peeter schoonvader van Jan ROMMENS
705 MAESMANS Willem coster en schoolmeester  X Jenneken DE WAGHTER
706 MARIJNIS Daniel knecht bij Peeter VAN TIJCHELT
707 MARTENS Anna Anthoni meid bij Jan HAESMANS
708 MARTENS Peeter lakenmakersknecht bij Jan Adriaen VAN PELT
709 MATTHIJSSEN Willem (wijlen)  X Magdaleen Corneli LAMBRECHTS weduwe
710   Catharina  
711 VAN MEIR Cornelia meid bij Cornelis Arnouts VAN BAEL
712 VAN MEIR Petrus arme arbeider  X Elisabeth Corneli HEIRSTRAETS
713   Franchois  
714   Catharina  
715 VAN MEIR Peeter Adriaenssen lantman   X huisvrouw
716   Huijbrecht  
717   Adriaentken  
718 MELSSENS Melssen Anthonis lantman   X Jenneken Willem JANSSEN
719   Willem  
720   Peeter  
721   Cathalijn  
722   Marie  
723   Geertruyt  
724   Anthonette  
725   Willem Matthijs zoon van de dochter van Cornelia VAN OSTAEYEN
726 MENS Cornelia Janssen weduwnaar , pachter
727   Jan  
728   Jacob  
729   Anna Anthoni  
 + 1 knecht  = Jan ANTHONISSEN
 + 1 knecht  = Peeter Adriaen VERBOVEN
 + 1 meid  = Catharina Arnout ROMMENS
730 VAN MERCPLAS Willem  X Peereintjen JANSSEN lantlieden
731   Jan  
732   Jenneken  
733 VAN MERCPLAS Willemijntien natuurlijke dochter
734 MICHIELSSEN Anna meyssen bij Johan VERBRAECKEN
735 MICHIELSSEN Elisabeth meyssen bij Anna VAN ELSACKER
736 Sr MULLER Jacomo Commis visitateur van sijne
Con Maj der uitgaende en
incomende goederen  X Elisabeth VAN ELSACKER
737   Elisabeth  
738   Catharina  
739   Janni  
740   Mari  
741   Cornelia  
742   Christina  
743 N Cornelis knecht bij Huijbrecht WOUTERS met zijn huisvrouw
744 N Maria dienstmaerte bij Jan Adriaen VAN PELT
745 N Reijnier kostkind bij Henri DE CROM
746 NEEFFS Adriaen Cornelis  X Dingna Corneli ROMMENS arme lantlieden
747 NEEFFS Jan Peeter pachter   X Marie JANSSEN
748   Peeter  
749   Jan  
750   Elisabeth  
751 NEELS Jenneken Willem Janssen meid bij Marie LUYCX-COOLS weduwe
752 NEELS Willem Janssen pachter   X Pieternelle ANDRIESSEN
753   Jan  
754   Huijbrecht  
755   Margriet  
756 NICOLAI Jacobus weduwnaar, kleermaker
757   Peeter  
758   Jan  
759   Jenneken  
760   Cornelia  
761 NUYTEN Adriaen pachter   X Maria Peeter ANTHONISSEN
762   Adriaen  
763   Anthoni  
764   Catharina  
765   Maria  
   + 1 knecht  = Willem Jacobs VAN BRECHT
   + 1 knecht  = Jan Adriaen HEUVELMANS
   + 1 meid  = Elisabeth Quirijns VAN BOGAERT
766 NUYTEN Jan Adriaen pachter   X Marie LUYCX
767   Jan  
768   Cathelijn  
   + 1 knecht  = Cornelis Anthoni HEUVELMANS
   + 1 meid  = Maria Aert SCHRAUWEN
769 NUYTEN Peeter Jan (wijlen)  X Cornelia Dircx VAN WOUWE weduwe lantvrouwe
770   Willem  
771 NUYTEN Jan  
772   Dirck  
773   Anna  
774   Cornelia  
775 NUYTS Cornelia Pastoorsmeid
776 NUYTS Cornelis Peeter weduwnaar, kleermaker
777   Peeter  
778   Jan  
779   Jenneken  
780   Cornelia  
781 NUYTS Thomas Peeter  X Appollonia Barthol LAMBRECHTS (VAN DE KEYENBUS)
782   Joanna  
783   Maria  
784   Jacoba  
785 VAN OEVEL Willem Janssen lantman   X huisvrouw
786   Elisabeth  
787   Joos  
788   Peeter  
 + 1 meid Heijltien
 + 1 knecht  = Marijnis HENRICX
789 OOMS Jan Matthijs (wijlen)   X Catharina Corneli ROMMENS weduwe pachteres
790   Cornelis  
791   Abraham  
792   Anna  
793   Dingna  
794 VAN OOTEREN  ? Catharina kostkind bij Jan Peeter LUYCX
795 VAN OSTAEYEN Adriaen knecht bij Willem VAN OSTAYEN
796 VAN OSTAEYEN Adriaen Willems knecht bij weduwe Theodor VAN BEECK
797 VAN OSTAEYEN Catharina  (?) meid bij Henri DE CROM
798 VAN OSTAEYEN Guliam pachter   X huisvrouw
799   ? (zoon)  
800   Marie  
 + 1 schaapwachter  = Jan WOUTERS
801 VAN OSTAEYEN Jacobus stadthouder   X Christina SERVAESSEN
802   Jacob  
803   Franchois  
804   Jan Baptist  
805   Willem   
806   Peeter  
807   Jacoba  
808   Margriet  
809   Maria  
810   Anna Maria  
811 VAN OSTAEYEN Jacob Janssen jongman, kleermaker zoon v. Jan Jacobs VAN OSTAEYEN
812 VAN OSTAEYEN Jan lantman   X Marie Laurent ANTHONISSEN
813   Henrick  
814   Adriaen  
815   Jacob  
816   Laureijs  
817   Anna  
 + 1 knecht  = Jan VERSCHUEREN
818 VAN OSTAEYEN Jan knecht bij Henri DE CROM
819 VAN OSTAEYEN Jan Jacobs lantman   X Elisabeth Gabriel GOOSSENS
820   Catharina  
821 VAN OSTAEYEN Margareta Willems zuster van Willem Willems VAN OSTAEYEN
822 VAN OSTAEYEN Peter (wijlen)  X Maria DE BIE weduwe pachteres
823   Jacob  
824   Adriaen  
825   Cathalijn  
826   Margriet  
827   Maria  
828 VAN OSTAEYEN Willem weduwnaar, lantmeter en schepen
829   Willem  
830   Maria  
831   Cornelia  
 + 1 knecht  = Adriaen VAN OSTAEYEN
 + 1 meid  = Cornelia Bertholt LAMBRECHTS
832 VAN OSTAEYEN Willem Peeter  X Marie Corneli THOENS
833   Cornelis  
834   Adriaen  
835   Maria  
 + 1 knecht  
 + 1 meid  = Catharina VAN BOGAERDE
836 VAN OSTAEYEN Willem Willems jongman
 + 1 knecht  = Anthoni HEUVELMANS
837 OUDENROGGHE Johannes pastoor
 + 1 meid  
838 PACHTERS Adriaen Jacob lantman   X huisvrouw
839   Cornelia  
840   Maria  
841   Jacoba  
842   Anna  
843 PAUWELS Cornelis Willem  X Perijntien GREEFS
844 Willem
845 Peeter
846 Adriaentken
847 PAUWELS Jan knecht bij Peeter Cornelis MAES
848 PAUWELS Marijni  X Lucia Adriani PEETERS
849 Perijntien
 + 1 jongeling in de kost  
 + 1 meid  
850 PAUWELS Peeter Willem lantman   X Marie Bertholomeus VAN LOOVEREN
851 Jan
852 Cathalijn
853 Cornelia
854 Marie
 + 1 knecht  = Anthoni BOOMS
 + 1 knecht  = Thomas Jan DE WIJS
 + 1 meid  = Eyken Peeter KEYSERS
855 PAUWELS Willem  X Cornelia VERGOUWEN
856 PEETERS Adriaen Peeter pachter   X Cathamlijn Adriaen VAN AERDE
857 Peeter
858 Cornelius
859 Marie
860 Adriaentken
 + 1 meid  = Marie ANTHONISSEN
861 PEETERS Bende (?) Willem dienstbode bij Adriaen Adriaenssen OP 'T HILLO
862 PEETERS Eelen meid bij Marijnis Peeter GEERTS
863 PEETERS Gabriel Peeter knecht bij Peter VAN OSTAEYEN
864 PEETERS Henrick knecht bij Huijbrecht Janssen VAN DOREN
865 PEETERS Jan Peeter lantman   X Cathalijn Bartholomeussen VAN LOOVEREN
866 Peeter
867 Jacoba
868 Cornelis
869 Bartholomeus
870 Jan
871 Henrick
872 Catharina
873 PEETERS Jenneken Corneli weduwe handwerkster
874 PEETERS Maria zuster van Lucia PAUWELS-PEETERS (meid)
875 PEETERS Marie nicht van Elisabeth LOOS-THEUNS
876 PEETERS Marie Jaspar weduwe, arbeider
877 PEETERS Pauwels Peeter jongman arbeider
878 PEETERS Peeter lantman   X Cornelia VAN LOOVEREN
879 Cornelius
880 Maria
881 Cornelia
882 Jacoba
883 PEETERS Peeter Anthonis lantman   X Anna MERTENS
884 Lenaert
 + 1 meid  = Digna Peeter CORNELISSEN
885 PEETERS Peeter Jaspar lantman   X Digna Peeter DIRCX
 + 1 meid  = Cathalijn DANIELS
886 PEETERS Peeter Willem lantman   X Elisabeth Cornelis AUGUSTIJNS
887 PEETERS Sijmen Jaspar lantman   X Digna Maximiliaan BEIJERS
888 VAN PELT Jan de jonge   X Maria STROYBANTS
889 VAN PELT Jan Adriaenssen lantman en wollenlaeckenmaecker X Anna VAN COECJOVEN
890 Franchois
891 Adriaen
892 Michiel
893 Nicasius
894 Dominicus
895 Catharina
896 Marianna
897 Elisabeth
 + 1 knecht  = Luycas VAN ASCH
 + 1 knecht  = Niclaes JANSSEN
 + 1 knecht  = Gabriel Bertholt LAMBRECHTS
 + 1 knecht  = Peeter MARTENS
 + 1 knecht  = Guilliam SCHUURMANS
 + 1 knecht  = Adriaen Gabriels WOUTERS
 + 1 knecht  = Cornelis DE CROM
 + 1 knecht  = ?
 + 1 meid  = Maria Anthoni DICTUS
 + 1 meid  = Maria N
898 PERLO Jan Schoenmaker  X Margriet Adriani HEUVELMANS
899 Anna
900 Adriaentien
901 PHILIPSSEN Adriaen Andries lantman   X huisvrouw
902 Cornelia
903 Jenneken Corneli
904 PHILIPSSEN Lenaert Peeter  X Jacoba ADRIAENSSEN
905 Anna
906 Maria
907 Cornelia
908 Sr PROVOOST visitateur van uitgaende en incomen-
de goederen X Anna DUPREZ
909 Elisabeth
910 Helena
911 VAN PULLE Jacob strodekker  X Maria Jan Cornelis JANS
912 Catharina
913 Maria Anna
914 VAN PULLE Jan Cornelis jongman, arbeider
915 PULLEKENS Huijbrecht Andries lantman   X Cathalijn Augustijn JANSSEN
916 QUIRIJNSSEN Huijbrecht Sijmon pachter   X huisvrouw
917 Adriaen
918 Marie
919 QUIRIJNSSEN Willem (wijlen)  X Adriaentien Peeter TIMMERMANS
920 RAETS Peeter Cornelis weduwnaar, pachter
921 Cornelis
922 Wouter
923 Maria
 + 1 meid  = Anna SIJMONS
924 VAN REUT Henri (wijlen)  X Cornelia VAN ERVEN Weduwe
925 Jan
926 VAN RHIEL Henrick linnenwever  X Barbara Corneli FRANCKEN
927 Peeter 
928 Maria
929 ROEVENS Jan Wouter pachter   X huisvrouw
930 Josina
 + 1 meid  = Jenneken JANSSEN
931 ROMBOUTS Maria Wouter meid bij Johan HERMANS
932 ROMBOUTS Wouter Peeter  X Catharina VAN TIJCHELT arme lieden
933 Peeter
934 Cornelis
935 Catharina
936 Joanna
937 ROMMENS Anthonis Jan pachter   X Marie Geert LEENAERTS
938 Jan
939 Cornelis
940 ROMMENS Catharina Arnout meid bij Cornelia Janssen MENS
941 ROMMENS Elisabeth moeder van Jan ROMMENS
942 ROMMENS Jacob Lambrecht strodekker en lantman  X Maria Pauwels VAN VELTHOVEN
943 Pauwels
944 Cornelis
945 Jan
946 ROMMENS Jan Smid   X Pieternelle MAESMANS
947 Willem
948 Thomas
949 Peeter
950 Jan
951 Cornelis
952 Jan Baptist
953 ROMMENS Jan lantman   X Catharina TAX
954 Joanna
955 Elisabeth
956 Jenneken
957 ROMMENS Jan Cornelis (wijlen)   X Anna ANTHONISSEN weduwe pachteres
958 Cornelis
959 Adriaen
960 Peeter
 + 1 meid  = Catharina Anthonis HEIRSTRAETS
961 ROMMENS Jan Lambrecht   X Adriaentien Anthoni STUYTS
962 Cornelia
 + 1 meid  = Catharina Jacob GEERTS
963 ROMMENS Lambrecht Cornelis weduwnaar, lantman
964 Cornelis
965 Anna
966 ROMMENS Quirijn, wijlen  X Elisabeth Jacob JANSSEN weduwe lantvrouwe
967 Anna Maria
968 Marijnien
969 ROMMENS Rommen Cornelis lantman   X Pieternelle DE WOLFF
970 Cornelis
971 Anna
972 Paesschijne
973 SCHRAUWEN Aert Cornelis  X Emerentia ADRIAENSEN antlieden
974 Cornelia
975 Adriaentken
976 SCHRAUWEN Catharina nicht van weduwe Corn. FRANCKEN
977 SCHRAUWEN Maria Aert meid bij Jan Adriaen NUYTEN
978 SCHUURMANS Guilliam lakenmakersknecht bij Jan Adriaen VAN PELT
979 SIJMEN Dirck Jan Augustijn knecht bij Cornelis Jan GODTSTOUWERS
980 SIJMON Franchois knecht bij Peeter VAN TIJCHELT
981 SIJMONS Adriaan pachter   X Tanneken Huijbrecht ADRIAENSSEN
982 Adriaentken
983 Sijmon
984 Henrick
985 SIJMONS Anna meid bij Peeter Cornelis RAETS
986 SIJMONS Anthonis Cornelis weduwnaar, arbeider
987 SIJMONS Cornelis  X Adriaentien Peeter KETELEIRS lantlieden
988 Sijmon
989 Beatrix
990 Cornelia
991 SIJMONS Cornelis Peeter kind van de dochter van Gabriel Adriaen WOUTERS
992 SIJMONS Cornelis Peeter armen arbeider
993 SIJMONS Dirck Peeter
994 SIJMONS Huijbrecht lantman   X Margriet Jan GEBOERS
995 Jan
996 Sijmon
997 Beatrigh
998 SIJMONS Jan weduwnaar, arme lantman
999 Cornelis
1000 Sijmon
1001 Anna
1002 Cornelia
1003 SIJMONS Jan Gabreel knecht bij Marie LUYCX-COOLS weduwe
1004 SIJMONS Maria Jan meid bij weduwe Anna Anthonis GEERTSSEN
1005 SIJMONS Pauwels Adriaen weduwnaar, arbeider
1006 SIJMONS Peeter Cornelis pachter   X Marie Gabriel WOUTERS
1007 Elisabeth
1008 SIJMONS Peeter Sijmon pachter   X Christina Geertssen VAN EECKEL
1009 Geert
1010 Elisabeth
1011 SIJMONS Rommen lantman   X Magdaleen MAELBERGHS
1012 Anthon
1013 Jan
1014 Anna
1015 SIJMONS Sijmon pachter   X Magdalena Willemssen THOENS
1016 Adriaen
1017 Elisabeth
1018 Joanna
1019 Maria
1020 SOETENS Niclaes strodekker   X Pieternelle Adams VAN GHEEL
1021 Cornelis
1022 Jan
1023 Andries
1024 Anna
1025 VAN STAEYEN Henrick (wijlen)  X Cathalijn DE BIE weduwe
1026 Adriaen wagenmaker
1027 Cathelijn
1028 VAN STAEYEN Jan pachter   X Cornelia VAN AERDE
1029 Adriaen
1030 Margriet
1031 Anna
 + 1 schaapwachter  = Adriaen Jacob DONCKERS
 + 1 meid = Cornelia Peeters VAN AERDE
1032 VAN STAYEN Elisabeth nicht van weduwe Henrick VAN STAEYEN
1033 STOFFELEN Margriet arme vrouw
1034 STOFFELEN Maria kostkind bij Jacob BASTIAENSSEN
1035 STUYTS Anthoni Janssen lantman   X Cathelijn Adriani ANTHONISSEN
1036 Cornelis
1037 Elisabeth
1038 STUYTS Catharina Anthonis meid bij Corn ANTHONISSEN
1039 STUYTS Gabriel Jan (wijlen)  X Elisabeth SCHELLEKENS weduwe
1040 Jan
1041 Cornelis
1042 Gabriel 
1043 STUYTS Huijbrecht Jan arbeider  X Adriaentien GEERTSSEN
1044 Cornelis
1045 STUYTS Jan Anthoni lantman   X Maria Jacobs VAN BREGHT
1046 Jacob
1047 TAX Bertholt weduwnaar, schoonvader van Adriaen DE WOLFF
1048 TAX Jan Bertholt strodekker en lantman  X Adriaentien Peeter LAMBRECHTS
1049 Elisabeth
1050 TAX Peeter Bertholt pachter   X Elisabeth VAN EECKEL
1051 Elisabeth
1052 Jacob
 + 1 meid  = Marie Quirijnssen AERTS
1053 VAN TERTOLEN Dinghna meid bij Peeter Janssen LUYCX
1054 OP 'T HILLO Adriaen Adriaenssen borgmeester   X huisvrouw
1055 Jan
1056 Adriaen
1057 Cornelis
1058 Cathalijn
1059 Marie
 + 1 knecht  = Cornelis CORNELISSEN
 + 1 knecht  = Bende(?) Willem PEETERS
1060 OP 'T HILLO Adriaen Lenaert lantman   X huisvrouw
1061 Niclaes
1062 Dinghman
1063 Jan
1064 Marie
 + 1 knecht Peeter
1065 THOENS Adriaen Janssen zeeldraaier   X Marie Janssen VAN LIMBORGH
1066 Catharina
1067 Dingna
1068 THOENS Catharina Janssen meid bij Adriaen Cornelis DIELISSEN
1069 THOENS Cornelia Willemsen weduwe, arbeidster
1070 Melchior
1071 THOENS Cornelis Janssen weduwnaar, arbeider
1072 Cornelis arbeider
1073 THOENS Jan Janssen weduwnaar, arbeider
1074 Cathalijn
1075 THOENS Jan Willemssen lantman   X Maria AERDEN
1076 Willem
1077 Gabriel
1078 Cornelis
1079 Johanna
1080 Catharina
1081 THEUNS Peeter Jacob lantman   X Anna Anthonis GOOSSENS
1082 Elisabeth
1083 Catharina
1084 VAN TICHELT Jan Adriaen lantman   X Cathalijn Aert VAN CHAEM
1085 Peeter
1086 Marie
1087 Barbara
1088 Anna
1089 VAN TIJCHELT Gabriel knecht bij Anna VAN ELSACKER
1090 VAN TIJCHELT Peeter pachter   X Cathelijn Cornelis DIELISSEN
1091 Anthoni
1092 Cornelis
1093 Jan
1094 Catharina
 + 1 knecht  = Franchois SIJMON
 + 1 knecht  = Daniel MARIJNIS
 + 1 meid  = Magdalena Jan WILLEMSSEN
1095 VAN TILBORGH Cornelis Cornelis lantman   X Cathalijn Anthonis DIRCX
1096 Cornelis
1097 Heijltien
1098 TIMMERMANS Peeter Peeter (wijlen)   X Cornelia Peeter HUYBRECHTS weduwe
1099 Peeter
 + 1 knecht  = Jan Peeter COPPENS
1100 VAN TOLHUYSEN Adriaen smid   X Anna Peeter MELSENS
1101 Jan
1102 Matthijs
1103 Maria
1104 Catharina
1105 VAN TOLHUYSEN Hendrick, wijlen   X Helena DE VISSCHER weduwe
1106 VAN TOLHUYSEN Huijbrecht, wijlen   X Maria GIJSBRECHTS weduwe
1107 VAN TURNHOUDT Adriaen Niclaessen   X Anna Martten ANDRIESSEN
1108 Jan
1109 VAN TURNHOUDT Niclaes  wijlen   X Geertruyt GEERTSSEN weduwe lantvrouwe
1110 Laureijs
1111 VALENTIJNS Henrick ketelaer ,   X Marie WILLEMSSEN
1112 Jan
1113 Maria
1114 VAN VELTHOVEN Cornelia meid bij Adriaen VAN LOOVEREN
1115 VAN VELTHOVEN Cornelis lantman   X Cathalijn BEIJERS
1116 Huijbrecht
1117 Willem
1118 Jan
1119 Elisabeth
1120 Cornelia
1121 VAN VELTHOVEN Cornelis Corneli wijlen   X Agatha Peter Janssen LUYCX weduwe
1122 Cornelia
1123 Marie
1124 Adriaentken
1125 VAN VELTHOVEN Jacob pachter   X Cathalijn VAN DEN KEYBUS
1126 Henrick
1127 Maria
1128 Jenneken
1129 Anneken
 + 1 schaapwachter  = Lambrecht Geert LENAERTS
1130 VAN VELTHOVEN Jacob Jacobs neef van Nicolaes VAN DEN KEYBUS
1131 VAN VELTHOVEN Pauwels lantman   X Anthonette Jacobs LENAERTS
1132 Cornelis
1133 Huijbrecht
1134 Marie
1135 Cornelia
 + 1 meid  = Naentien ANTHONISSEN
1136 VAN VELTHOVEN Pauwels knecht bij Adriaen VAN LOOVEREN
1137 VAN VELTHOVEN Peeter Cornelis knecht bij Franchois VAN BEECK
1138 VERBOVEN Peeter adriaen knecht bij Cornelis Janssen MENS
1139 VERBRAECKEN Johan   X Anna VAN BEECK
1140 Elisabeth
 + 1 knecht  = Jan Cornelis GOOSSENS
 + 1 meid  = Cornelia Pauwels JACOBS
 + 1 meid  = Anna MICHIELSSEN
1141 VERGOUWEN Anthoni schoenmaker   X Maria JANSSEN
1142 Jan
1143 Cornelis
1144 Geertruijd
 + 1 knecht  = Cornelis VAN BROECKHOVEN
 + 1 meid  = Geertruijd Henrick CLEIREN
1145 VERHEIJDEN Adriaen Cornelis knecht bij Cornelis ANTHONISSEN
1146 VERHEIJDEN Cornelis kleermaker   X Godefrida VAN TOLHUYSEN
1147 Jan
1148 Peter
1149 VERHEIJDEN Jacobus knecht bij Adriaen Adriaenssen VAN GESTEL
1150 VERHEIJDEN Peeter timmerman  X Jenneken Adriani HEUVELMANS
1151 Peeter
1152 Cornelis
1153 VERMANTUS Jan ( zijn weduwe)
1154 Cornelis
1155 Adriaentken
1156 VERMEIREN Matthijs Peeters lantman   X Cathalijn VAN HOYDONCQ
1157 Cornelia
1158 Christina
1159 Pitronella
1160 Marie
1161 Adriaentien
1162 VERSCHUEREN Cathalijn Peeter kostkind bij Marie JANS-JANSSEN
1163 VERSCHUEREN Cornelis Willems   X Cornelia Corneli JACOBS
1164 Willem
1165 VERSCHUEREN Frans jongman, arbeider
1166 VERSCHUEREN Geert Peeter kostkind bij Theodor KERCKMANS
1167 VERSCHUEREN Jan knecht bij Jan VAN OSTAEYEN
1168 VERSPREET Joannes kleermaker   X Adriaentien LUYCX
1169 Huijbrecht
1170 VERVOORT Cornelis jongman, oude linnenwever
1171 Sr VAN VLOET jongman ontfanger van sijn Con Maj der
uitgaende en incomende goederen
1172 Vondelingen Peeter uit Antwerpen bij Jan Jacobs BACKER
1173 Jenneken uit Antwerpen bij Jan Jacobs BACKER
1174 VORSSELMANS Adriaen   X Cornelia DE BIE
1175 Jan
1176 Matthijs 
1177 Elisabeth
1178 Catharina
1179 VORSSELMANS Jan schoenmaker, jongman
1180 VORSSELMANS Willem broer van Jan Vorsselmans,
schoenmaker
1181 WELLENS Gabriel Peeter Jan jongman
1182 VAN WIJCK Anthonis Niclaessen lantman   X huisvrouw
1183 Willem
1184 Peeter
1185 Adriaen
1186 Jan
1187 Anna
1188 VAN WIJNGAERDE Martien kind van de dochter van Willem DE CNAEP
1189 DE WIJS Thomas Jan knecht bij Peeter Willem PAUWELS
1190 WILLEMSSEN Bertholomeus (wijlen)  X Marie Gheert HOEVENAERS weduwe
1191 Jan
1192 Wouter
1193 WILLEMSSEN Cornelis Jan cnaep  X Catharina Walrave GEERTSSEN
1194 Jan
1195 Maria
1196 Helena
1197 WILLEMSSEN Jan Jan arbeider  X Cathalijn Gabriel Jan STUYTS
1198 Jan
1199 WILLEMSSEN Magdalena Jan meid bij Peeter VAN TIJCHELT
1200 WILLEMSSEN Peeter Jan cnaep  X Maria MEUSEN
1201 Margriet
1202 Jenneken
1203 Catharina
1204 Dingna
1205 Cornelia
1206 Bastiaen
1207 Cornelis
1208 jongste dochter
1209 DE WOLF Niclaes pachter   X Tanneken Corneli THOENS
1210 Cornelis
1211 Adriaen
1212 Jan
1213 Margriet
1214 Cornelia
1215 Anna
1216 DE WOLFF Adriaen  X Dingna Berthels TAX
1217 Jacob
1218 Anna
1219 Elisabeth
1220 WOUTERS Adriaen Gabriel knecht bij Jan Adriaen VAN PELT
1221 WOUTERS Gabriel Adriaen lantman  
1222 Cornelis
1223 Dielis
1224 WOUTERS Huijbrecht maalder,  X Elisabeth VAN SANTVLIET
1225 Peeter
1226 Marten
1227 Anthoni
1228 Matthijs
1229 Cathalijn
1230 Elisabeth
 + 1 knecht  = Cornelis N
1231 WOUTERS Jan schaapwachter bij Guliam VAN OSTAEYEN
1232 WOUTERS Jan Cornelis pachter   X huisvrouw
1233 Govaert
1234 Cathalijn
1235 WOUTERS Peeter Cornelis pachter   X huisvrouw
1236 Cornelis
1237 Jan
1238 Marie
1239 Jenneken
1240 WOUTERS Wouter Jan pachter   X Cathalijn Adriaen DECKERS
1241 Jan
1242 Quirijn
1243 Adriaen
1244 Cornelia
1245 VAN WOUWER Cornelis Adriaenssen  X huisvrouw
1246 Adriaen
1247 Marie
1248 Cornelia
1249 ZEGERS Cornelis Janssen pachter   X Cornelia N
1250 Jan
1251 Geert
1252 Catharina
1253 Helena