Lijst van de parochies

waarvan een gezinsreconstructie is gemaakt, met aansluitingen uit omliggende parochies,
 
uit parochieregisters, volkstellingen, schepengriffies en notarisakten.
Klik op één van onderstaande namen voor een overzicht van de beschikbare gegevens.


| Berg | Bertem | Buken | Erps-Kwerps | Everberg |

| Herent & Wijgmaal | Humelgem | Kampenhout | Kortenberg | Meerbeek |

| Nederokkerzeel | Nossegem | Perk | Steenokkerzeel | Sterrebeek | Tildonk |

| Veltem-Beisem | Wilsele | Winksele |
Terug naar het beginblad

Berg

Dopen in gezinsverband: 1624–1812.
 
Huwelijken 1624–1812.

Begrafenissen 1626–1796 en 1802–1812.
 
Volkstelling van 1796.
 
Pastoors die voor boer speelden.
 
Kerck gheboden van de parochie van Berghen bij Campenhout.


Bertem

Gezinsreconstructie 1598–1820, met aansluitingen omliggende parochies.
 
Armenlijst 1702.
 
Huwelijken 1600–1825.
 
Overlijdens 1600–1815.
 
Lijst van kerkmeubelen 1684.
 
Volkstellingen van 1702, 1709 en 1747.


Buken

van 1622 tot 1822  —  180 blz.

Dopen in gezinsverband: 1622–1820;
de akten van 1622–1683 komen uit de registers van Tildonk.
 
Van 1684 tot 1779 zijn er geen registers,
alleen alfabetische tafels zonder getuigen of doopheffers.
 
Huwelijken: 1622–1820.
 
Begrafenissen (zie ook Tildonk) 1684–1796.
 
Volkstellingen van 1702 en 1796.


Erps-Kwerps

van 1600 tot 1815  —  1010 blz.

Dopen in gezinsverband: 1600–1815.
 
Huwelijken: Erps 1631–1815, ondertrouw 1673–1770  —  Kwerps 1700–1815.
 
Overlijdens: Erps 1614–1815  —  Kwerps 1635–1815.
 
Erps-Kwerps: volkstellingen van 1702, 1747, 1749, 1794, 1796 en 1814; jaargetijden.
 
Kwerps: fundaties, paasplichtigen 1726, huisarmen van 1702 en 1747, kerkgoederen, cijnsen, tienden, renten ca. 1322  enz.


Everberg

van 1645 tot 1820  —  510 blz.

Dopen in gezinsverband: 1649–1820.
 
Huwelijken: 1643–1820.
 
Overlijdens 1685–1813 in reconstructie ingewerkt tot 1840.
 
De Tienden van Everberg anno 1555, visitaties van het Bisdom 1567 tot 1633.
 
Schenking van Daniël Vander Beken aan de armen in 1708.
 
Mirakels anno 1588.
 
Leden van het broederschap van het H. Cruys 1590–1598.
 
Volkstellingen van 1702, 1747, 1755, 1796.
 
Lijst der armen (H. Geesttafel) 1747.
 
Kerkgoederen, cijnsen, tienden.


Herent & Wijgmaal

van 1641 tot 1820  —  425 blz.
De oudste registers zijn verdwenen, van 1764 tot 1820 zijn er registers.
 
Dopen in gezinsverband: 1659–1763, zonder doopheffers.
 
Huwelijken 1796–1822.
 
Overlijdens 1790–1815.

Oosterhem
werd aangesloten bij Herent in 1784
 
Dopen 1641–1784 zonder doopheffers.
 
Huwelijken 1661–1775.
 
Overlijdens 1645–1784.


Humelgem

van 1636 tot 1796  —  125 blz.

Dopen in gezinsverband, aangevuld met gegevens van notaris Guilielmus De Cuyper
en aanvullingen uit omliggende parochies.
 
Alfabetische tafel op naam van de echtgenotes.
 
Huwelijken 1636–1796.
 
Overlijdens 1651–1796.
 
Broederschap van St. Bernardus 1570–1620.
 
Rotula Dominicalis defunctorum 1570–1620.
 
Enige grafschriften 1620.


Kampenhout

in drie delen, van 1598 tot 1805  —  953 blz.

Dopen in gezinsverband: 1598–1805.
 
Deel 1: van A tot L  —  deel 2: van M tot Z.
 
Alfabetische tafel op naam van de echtgenotes.
 
Deel 3: Huwelijken 1598–1810 met alfabetische lijst op naam van vrouwen.
 
Enkele sporadische geschriften uit de registers.
 
Overlijdens 1621–1797.
 
Vormsels van 1648 en 1745.
 
Reliek van Sint Rochus.
 
Visitatie van 1574 enz.


Kortenberg

van 1600 tot 1820  —  285 blz.

Dopen in gezinsverband: 1600–1820.
 
Huwelijken 1600–1820.
 
Overlijdens 1622–1825.
 
Vormelingen van 1651 tot 1719.
 
Haardentelling 1702, 1747, 1796.
 
Lijst van hondenbezitters 1782.
 
Rupsenplaag 1781, telling van de rupsen.


Meerbeek

van 1604 tot 1820  —  380 blz.

Dopen in gezinsverband: 1604–1820.
 
Beisem 1604–1761 (is ook bij Veltem).
 
Huwelijken 1621–1812.
 
Overlijdens 1620–1830.
 
Volkstellingen 1697, 1702, 1748, 1754, 1796.
 
Lijst der armen 1702.
 
Status animarum 1681.


Nederokkerzeel

van 1722 tot 1822  —  340 blz.

Dopen in gezinsverband: 1722–1822;
de alfabetische tafel zonder ouders begint in 1596 tot 1644;
van 1644 tot 1722 zijn er geen registers of tafels;
de registers beginnen in 1722 tot 1822;
vóór 1722 vele gegevens uit de schepengriffie en notarisakten vanaf 1596.
 
Huwelijken 1597–1644 en van 1722–1822.
 
Overlijdens 1598–1644 en 1722–1822.
 
Enkele flarden uit het archief van Sint Michiel van Antwerpen.
 
Volkstellingen van 1755 en 1796.


Nossegem

van 1597 tot 1820  —  190 blz.

Dopen in gezinsverband: 1597–1820.
 
Huwelijken 1599–1820.
 
Overlijdens 1635–1810.
 
Volkstelling van 1796.


Perk

van 1627 tot 1820  —  500 blz.

Dopen in gezinsverband: 1627–1822.
 
Huwelijken 1627–1822.
 
Overlijdens 1640–1830.
 
Volkstelling van 1796.
 
Visitaties van het Bisdom van Perk en Elewijt 1696–1618.
 
Huwelijken van Perk 1592–1597.


Steenokkerzeel

van 1570 tot 1796  —  412 blz.

Dopen in gezinsverband, aangevuld met gegevens van notaris Guilielmus De Cuyper
en met aanvullingen uit omliggende parochies.
 
Alfabetische tafel op naam van de echtgenotes.
 
Huwelijken, Overlijdens.
 
Broederschap van Sint Bernardus 1570–1620,
het zondagsgebed 1570–1620  —  fondaties 1570–1620.
 
Status animarum 1684.


Sterrebeek

van 1651 tot 1820  —  240 blz.

Dopen in gezinsverband: 1651–1820.
 
Huwelijken 1651–1807.
 
Overlijdens 1651–1820.
 
Volkstellingen van 1702 & 1747 met armentafel (H. Geest) 1755, 1794, 1796.
 
Goederen van de H. Geest en de kerkfabriek einde 18de eeuw.
 
Familiehoofden einde 18de eeuw.


Tildonk

Genealogische Bronnen voor
Tildonk (1622–1822) en Buken (1622–1683) — 427 blz.Deel I

1. Gezinsreconstructie van 1622 tot 1822 (blz. 1–247)
met aansluitingen uit omliggende parochies.
Begrafenissen ingevoerd tot 1840 voor de volwassenen.
Buken 1622–1683, later is Buken een zelfstandige parochie geworden.

2. Alfabetische lijst op naam van de echtgenotes (248–268).

Deel II; alfabetisch:

3. Huwelijken Parochieregisters (op naam van de bruidegom) 1622–1796 (269–296).

4. Huwelijken Parochieregisters (op naam van de bruid) 1622–1796 (297–324).

5. Huwelijken Burgerlijke stand (mannen) 1798–1820 (325–332).

6. Huwelijken Burgerlijke stand (vrouwen) 1798–1820 (333–340).

7. Begrafenissen Parochieregisters 1626–1796 (341–371).

8. Begrafenissen Burgerlijke stand, van jaar 11 Republikeinse kalender tot 1820 (372–382).

9. Tellingen van 1702, 1709, 1747, 1754, 1795, 1796 (383–424).

10. Vormelingen van 1696, 1719, 1726, 1785 (425–426).

11. Het Reinigingsfeest 1711 (427).

Veltem–Beisem

van 1604 tot 1820  —  500 blz.

Dopen in gezinsverband:
Veltem 1649–1820  —  Beisem 1604–1820.
 
Huwelijken:
Veltem 1649–1820  —  Beisem 1761–1820 (vóór 1761 zie Meerbeek).
 
Overlijdens:
Veltem 1650–1820  —  Beisem 1761–1813; in reconstructie tot 1840.
 
Volkstellingen:
Veltem 1693, 1709, 1754, 1796  —  Beisem 1709, 1796.
 
Inwoners van Beneden Veltem in 1770.
 
Laurentius Altaar 16de en begin 17de eeuw, jaargetijden 1450–1623.
 
Inkomsten van de kerk 16de en begin 17de eeuw.


Wilsele

van 1693 tot 1820  —  115 blz.

Ongeveer 450 gezinnen doch onvolledig tot 1830.
 
Dit is een poging tot samenstelling, met de hulp van Volkstellingen van 1693, 1709, 1755, 1796 en met gegevens uit omliggende parochies.
 
De registers zijn verwoest tijdens de eerste wereldoorlog.


Winksele

van 1613 tot 1820  —  425 blz.

Dopen in gezinsverband: 1613–1820.
 
Huwelijken 1613–1822.
 
Overlijdens 1636–1810, in de reconstructie ingewerkt tot 1840.
 
Volkstellingen van 1702, 1709, 1747, 1755, 1796.
 
Paardentelling 1795.
 
Vormelingen van 1771, 1774, 1777, 1789.
 
Visitaties 1575–1633.
Terug naar het beginblad