MINISTERIE VAN JUSTITIE

10 OKTOBER 2000. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal StrafinrichtingenDe Minister van Justitie,
Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen;
Gelet op het met redenen omkleed advies van van het Hoog overlegcomité, sector III-Justitie, gegeven op 7 september 2000;
Gelet op het adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 september 1998, 25 maart 1999, 30 en 31 maart 2000 en 25 april 2000;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 7 september 2000;
Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 7 september 2000,
Besluit :


Artikel 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen worden onderverdeeld als volgt :
Administratief personeel
- 21 van de 42 betrekkingen van eerstaanwezend directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13A;
- 1 van de 2 betrekkingen van geneesheer-antropoloog-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13E;
- 2 van de 8 betrekkingen van psycholoog-directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13B;
- 1 van de 2 betrekkingen van adviseur wordt bezoldigd in de weddenschaal 13B;
- 20 van de 58 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C;
- 3 van de 6 betrekkingen van geneesheer-antropoloog worden bezoldigd in de weddenschaal 10E;
- 2 van de 6 betrekkingen van geneesheer-antropoloog worden bezoldigd in de weddenschaal 10F;
- 1 van de 2 betrekkingen van apotheker wordt bezoldigd in de weddenschaal 10E;
- 1 van de 2 betrekkingen van apotheker wordt bezoldigd in de weddenschaal 10F;
- 26 van de 75 betrekkingen van psycholoog worden bezoldigd in de weddenschaal 10C;
- 3 van de 8 betrekkingen van sociaal arbeidsinspecteur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C;
- 12 van de 34 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C;
- 2 van de 7 betrekkingen van industrieel ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C;
- 34 van de 136 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus en van paramedicus worden bezoldigd in de weddenschaal 28F;
- 20 van de 78 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent en van maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28F;
- 13 van de 50 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder en van boekhouder worden bezoldigd in de weddenschaal 28D;
- 21 van de 79 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B;
- 11 van de 39 betrekkingen van hoofdpenitentiair assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22B;
- 24 van de 90 betrekkingen van hoofdtechnisch assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22B;
- 28 van de 93 betrekkingen van penitentiair assistent worden bezoldigd in de hoogste weddenschaal;
- 64 van de 213 betrekkingen van technisch assistent worden bezoldigd in de hoogste weddenschaal;
- 2335 van de 3737 betrekkingen van penitentiair beambte worden bezoldigd in de hoogste weddenschaal;
- 13 van de 61 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30F;
- 17 van de 61 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30H;
- 6 van de 61 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30I.
In 1 betrekking van geneesheer-antropoloog bezoldigd in de weddenschaal 10F, in de 2 betrekkingen van geneesheer-antropoloog bezoldigd in de weddenschaal 10E, in 14 betrekkingen van psycholoog bezoldigd in de weddenschaal 10C, in 3 betrekkingen van sociaal arbeidsinspecteur bezoldigd in de weddenschaal 10C, in 5 betrekkingen van adjunct-adviseur bezoldigd in de weddenschaal 10C, in 1 betrekking van industrieel ingenieur bezoldigd in de weddenschaal 10C, in 13 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus bezoldigd in de weddenschaal 28F, in 13 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent bezoldigd in de weddenschaal 28F, in 1 betrekking van eerstaanwezend boekhouder bezoldigd in de weddenschaal 28D, in 2 betrekkingen van bestuurschef bezoldigd in de weddenschaal 22B en 111 betrekkingen van penitentiair beambte bezoldigd in de hoogste weddenschaal, opgericht ter vervanging van arbeidsposten van contractuelen en opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractuelen.
Art. 2. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtollige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.
Art. 3. Het ministerieel besluit van 18 maart 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen wordt opgeheven.
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2000.


Brussel, 10 oktober 2000.
M. VERWILGHEN

Publicatie : 2000-10-12


KlinPsy - Wetgeving