MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

N. 88 - 1761

12 AUGUSTUS 1988. - Ministerieel besluit
houdende aanduiding van de paramedische beroepen

 

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies;

Gelet op het advies van de Raad van State van 27 april 1988,

Besluit:

Artikel 1. Worden aangeduid als paramedische beroepen die betrekking hebben op handelingen of prestaties bedoeld bij artikel 22 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, de verrichtingen van de volgende technieken:

1. apothekersassistentie;

2. audiologie;

3. dietetiek;

4. ergotherapie;

5. erfelijkheidstechniek;

6. medische beeldvorming;

7. kinesitherapie en fysiotechniek;

8. laboratorium en biotechnologie;

9. logopedie;

10. orthese bandage en prothese;

11. optometrie en optiek;

12. orthopsie;

13. podologie;

14. tandprothese;

15. klinische psychologie;

16. vervoer van patiŽnten.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 augustus 1988.

 

Ph. BUSQUIN

 

Publicatie: 1988-12-07

 

Vernietigd bij het arrest nr. 33462 van de Raad van State van 27 november 1989 (Belgisch Staatsblad 15 februari 1990, pag 2899)